Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | Informujemy, iż od 12 lutego (środa) br. rozpocznie się rejestracja do poradni specjalistycznych dla dorosłych na II półrocze 2020 r.
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital


O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2020

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Certyfikaty :.


Certyfikat Akredytacyjny

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie jest jednym z 115 szpitali w Polsce posiadającym akredytację. Certyfikat ważny jest do kwietnia 2017 r. Wraz z wprowadzeniem zmian finansowania systemu opieki zdrowotnej akredytacja zaczęła być postrzegana jako jeden z elementów wyróżniający szpital na rynku usług medycznych. Akredytacji udziela oraz przyznaje certyfikat akredytacyjny Minister Zdrowia w oparciu o rekomendacje Rady Akredytacyjnej. Akredytacja wprowadziła możliwośc indukowania przemian w opiece nad pacjentem, proponując model świadczeń oparty na tzw. dobrej praktyce zawartej w standardach akredytacyjnych.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015

W związku z dużą konkurencją na rynku usług medycznych, Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie w listopadzie 2006 r. podjęła decyzję o opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2000. 11 kwietnia 2008 r. Szpital uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według Normy ISO 9001:2000. 12 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, jako jeden z pierwszych podmiotów leczniczych w Polsce i jako jedyny dotychczas na Podkarpaciu, w wyniku przeprowadzonego audytu zewnętrznego w dniach 27-28 marca br., uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015.

Det Norske Veritas

Certyfikat obejmuje świadczenie usług medycznych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego, diagnostyki, rehabilitacji, pielęgnacji i profilaktyki oraz promocję zdrowia i edukację zdrowotną. Wdrożony System Zarządzania Jakością w Szpitalu przyczynił się do wzrostu jakości usług medycznych, wzrosła wiarygodność Szpitala wśród pacjentów, umocniła się pozycja na rynku. Uzyskanie Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według Normy ISO 9001:2000 było wynikiem zaangażowania się całego personelu Szpitala.

Certyfikaty Jakości:

ZDLiM bierze udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej krajowej i zagranicznej i systematycznie otrzymują certyfikaty:

Analityka:
- COBJwDL - Łódź
- Labquality - Helsinki
- RIQAS - United Kingdom
- Institut fur Qualitatssicherung - Lubeka

Mikrobiologia:
- Polmicro - Warszawa

Ogólnozakładowe:
- Certyfikat ISO - 2
- Certyfikat akredytacyjny
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000