Jednostka Nr telefonu
Rejestracja osobista: 7:15 - 15:00
Rejestracja telefoniczna: 13 43 78 750 w godz. 7:30 - 15:00
Rejestracja internetowa: PSIM
System kolejkowy: nie
Miejsce rejestracji do poradni: ul. Korczyńska 57 (poza budynkiem głównym Szpitala, parter)
Miejsce udzielania porad: ul. Korczyńska 57 (poza budynkiem głównym Szpitala, parter)
Personel PON WTO ŚRO CZW PIĄ
lek. HEJNAR Paweł - 12:45 - 15:30 - - 15:10 - 18:00
mgr BUKOWCZYK Julia 10:25 - 14:35 12:35 - 14:35 7:00 - 10:45 - -
mgr NOWAK Renata 12:00 - 15:05 12:00 - 15:05 12:00 - 15:05 12:00 - 15:05 9:00 - 15:05
mgr KALETA Agnieszka - - 12:00 - 15:05 12:00 - 15:05 7:00 - 12:00
mgr ZUZAK Sławomir 7:30 - 15:05 7:30 - 15:05 7:30 - 15:05 7:30 - 15:05 10:25 - 18:00
Uprawnienia dodatkowe przysługujące Pacjentom - stan na dzień 1 lipca 2018 r. (.pdf)

Aby zarejestrować się on-line kliknij w poniższy baner:

PSIM


Problemy i reklamacje związane z działaniem PSIM w naszym Szpitalu kieruj na: reklamacjepsim@krosno.med.pl

Komunikaty dotyczące Poradni Specjalistycznych

Bezpłatne spotkania oraz konsultacje z zakresu profilaktyki nowotworowej u kobiet oraz wsparcia laktacyjnego. Terminy spotkań: pierwszy piątek miesiąca o godz. 16:00 - profilaktyka raka piersi i szyjki macicy oraz szkolenie z samobadania piersi. Drugi piątek miesiąca o godz. 16:45 - promocja karmienia piersią oraz konsultacje laktacyjne. Więcej informacji pod nr tel. 13 43 78 266

---

W poradni Urazowo-Ortopedycznej kolejność przyjęcia następuje zgodnie z kolejnością zgłoszenia się pacjenta w dniu wizyty. Bilety z numerem przyjęcia należy pobrać w biletomacie, znajdującym się w holu głównym szpitala lub na poziomie poradni specjalistycznych.

W poradniach dla dzieci kolejność przyjęcia wynika z kolejności zgłoszenia się w danym dniu pacjenta. Kartę z numerem należy pobrać w rejestracji do poradni specjalistycznych dla dzieci.

W pozostałych poradniach specjalistycznych dla dorosłych, przyjęcie następuje na podstawie kolejności na liście osób zarejestrowanych na dany dzień. Bilety z numerem przyjęcia należy pobrać w biletomacie, znajdującym się w holu głównym szpitala lub na poziomie poradni specjalistycznych.

"System kolejkowy" (numerki) nie obowiązuje w Poradniach Okulistycznych i Poradni Patologii Noworodka oraz w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc - o kolejności przyjęć decyduje personel, pacjenci nie wybierają numerków w biletomatach ani w Rejestracji do poradni dziecięcych.

---

Informujemy, że dzieci do 16 roku życia, które uległy wypadkowi w szkole mogą zgłaszać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Wymagane dokumenty przy rejestrowaniu się po raz pierwszy do poradni specjalistycznej:

- skierowanie (oprócz poradni ginekologiczno-położniczej)
- dowód tożsamości z nr PESEL
- podstawowe badania, o których decyduje lekarz POZ

Osoby uprawnione do wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych poza kolejnością:

• Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
• Zasłużeni Dawcy Przeszczepów;
• Inwalidzi wojenni i wojskowi;
• Kombatanci oraz osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
• Uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
• Weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
• Kobiety w ciąży;
• Świadczeniobiorcy do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii; • Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.

Uprawnienie nakłada na świadczeniodawcę obowiązek udzielenia świadczenia poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin, przy czym dla świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być on dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, a dla pozostałych świadczeń – w pierwszym wolnym terminie.