Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków

Jednostka Nr telefonu
Kierowniik oddziału 13 43 78 350
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 424
Dyżurka pielęgniarek 13 43 78 255
Personel oddziału
lek. Żołnierczyk Anita - Kierownik oddziału, specjalista neonatologii
lek. Borek Józefa - specjalista neonatologii
lek. Erbel-Badeńska Janina - specjalista neonatologii oraz organizacji ochrony zdrowia
lek. Habrat-Sebastjańska Małgorzata - specjalista neonatologii i pediatrii
lek. Krupa Grzegorz - specjalista neonatologii i pediatrii
lek. Niżnik Bogdan - specjalista neonatologii i pediatrii
Władysława Maciejkowicz - Pielęgniarka Oddziałowa
Lokalizacja oddziału

Budynek A
Piętro: 1
Profil działalności oddziału:

Wykonywane świadczenia:

kompleksowa opieka nad noworodkami urodzonymi na oddziale
pielegnacja i obserwacja medyczna zdrowych noworodków
wykonywanie szczepienia ochronnego zgodnie z kalendarzem szczepień i badania bilansowego
powadzenie badań przesiewowych w kierunku fenyloketonurii, hipotyreozy, mukowiscydozy, słuchu
diagnostyka i leczenie w zakresie patologii(przewidzianym dla oddziałów III stopnia referencji), chorych noworodków urodzonych w oddziale, urodzonych w innych szpitalach i przywiezionych do leczenia w oddziale
uczestnictwo w badaniach naukowych (program w kierunku krytycznych wrodzonych wad serca, ogólnopolski rejestr wad wrodzonych)
zabezpieczenie przyjęć oraz nadzór medyczny nad działalnością Poradni Patologii Noworodka
transport chorych noworodków ambulansem "N"
wysokospecjalistyczny sprzęt do ratowania życia i leczenia noworodków
wysokowykwalifikowany personel medyczny (lekarze neonatolodzy oraz położne i pielęgniarki)

Wykorzystywany sprzęt:

4 respiratory noworodkowe
1 respirator oscylacyjny
2 aparaty INFANT FLOW (nieinwazyjne wspomaganie oddychania u noworodków)
9 inkubatorów najwyższej generacji
1 inkubator otwarty
inkubator transportowy z pełnym wyposażeniem (kardiomonitor, respirator, aparat INFANT FLOW, pompy infuzyjne)
aparat USG - ECHO serca, USG głowy, USG innych narzadów
kardiomonitory
pulsoxymetry
oxymetry
lampy do fototerapii
pompy infuzyjne objętościowe i strzykawkowe
aparat do badania słuchu u noworodków
glukometry
komora laminarna (przygotowywanie żywienia pozajelitowego oraz leków)