Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | Informujemy, iż od 12 lutego (środa) br. rozpocznie się rejestracja do poradni specjalistycznych dla dorosłych na II półrocze 2020 r.
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital


O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2020

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Dyrekcja :.


Dyrektor
mgr Piotr Czerwiński
Absolwent ekonomii oraz zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie. Pracownik służb kontrolnych administracji pozarządowej oraz doświadczony przedsiębiorca. Był członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych (Odział Południowo-Wschodni) oraz działał w Stowarzyszeniu Zdrowie i Natura, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Komisji Zakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego.

Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa
lek. Piotr Jurczak
Lekarz, specjalista otolaryngolog i audiolog-foniatra, wykładowca w zakresie nauk medycznych. Pracuje w Oddziale Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej oraz Centrum Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Słuchu, Głosu i Mowy krośnieńskiego Szpitala. Uczestniczył w licznych konferencjach, kursach, sympozjach, stażach związanych m.in. z leczeniem wad słuchu w Polsce i za granicą. Od ponad 25 lat związany jest zawodowo z kompleksową diagnostyką i leczeniem operacyjnym dzieci i dorosłych z szerokim spektrum chorób laryngologicznych.

Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych
mgr Katarzyna Krygowska
Absolwentka zarządzania i marketingu na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończyła podyplomowe studia z Rachunkowości Zarządczej i Controllingu na AGH oraz z Mediacji i Negocjacji na WSZiP. Posiada dyplom złożenia egzaminu na audytora wewnętrznego wydany przez Ministra Finansów. Wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Krośnie. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych oraz zarządzania podmiotami leczniczymi. Od początku swojej pracy zawodowej związana z Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie. Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Szpitala przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.

Z-ca Dyr. ds. Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Piotr Masłowski
Absolwent wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Politechnice Rzeszowskiej oraz podyplomowych studiów Menedżerskich na WSIiZ. Posiada ukończony kurs i dyplom złożenia egzaminu dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych wydany przez Ministra Skarbu Państwa oraz Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBC*L. Uczestnik licznych szkoleń i kursów z zakresu zarządzania projektami i infrastrukturą szpitali, funduszy unijnych, analiz finansowych oraz negocjacji i technik sprzedaży. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i nadzorze właścicielskim w branży komunalnej, transportowej oraz przy obsłudze inwestycji. Od 2014 r. zawodowo związany z Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim w Krośnie.

Naczelna Położna
mgr Dorota Kostrzewa
Położna, absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Korczynie oraz Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. Specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego.


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000