Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii

Jednostka Nr telefonu
Kierownik: 13 43 78 330
Biochemia: 13 43 78 423
Hematologia: 13 43 78 513
Pobieranie materiału: 13 43 78 357
Przyjmowanie materiału: 13 43 78 430
Mikrobiologia: 13 43 78 533
Kierownik: mgr Liliana Guzik - specjalista diagnostyki laboratoryjnej

Zatrudniamy wykwalifikowany personel:

starszy asystent - 2
asystent - 3
młodszy asystent - 8
starszy technik analityki medycznej - 24
starszy laborant - 3
starszy statystyk medyczny - 1

Stawiamy nacisk na podnoszenie kwalifikacji personelu poprzez umożliwienie udziału w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych z dziedzin przydatnych do pracy w laboratorium.

Wykonujemy badania z zakresu:

hematologii (morfologia krwi)

koagulologii (układ krzepnięcia)

chemii klinicznej (białka specyficzne, enzymy, elektrolity, gospodarka tłuszczowa)

immunochemii (hormony, markery: nowotworowe, chorób serca, chorób zakaźnych, alergeny,autoprzeciwciała)

analityki ogólnej (leki, narkotyki, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyny z jam ciała, mocz, kał)

mikrobiologia (bakterie, grzyby, wirusy, pasożyty, prątki gruźlicy)

Do badań stosujemy aparaturę i odczynniki renomowanych firm:

Roche Diagnostics
Siemens
BioMerieux
Euroimmun
Comesa
Allmed
Diagmed

Posiadamy laboratoryjny system informatyczny, który umożliwia komunikację z systemem szpitalnym wg protokołu HL7 oraz pomaga śledzić poszczególne etapy pracy w laboratorium, kontrolę jakości oraz gospodarkę odczynnikami.

Stosujemy kontrolę wewnątrzlaboratoryjną oraz uczestniczymy w programach kontroli zewnętrznej: Centralny Ośrodek Badań Jakości - Łódź, RIQAS - program międzynarodowy, Polmicro - Warszawa (program mikrobiologiczny) z których systematycznie otrzymujemy certyfikaty jakości.

Pracujemy w systemie całodobowym 7 dni w tygodniu. Materiał do badań pobieramy od poniedziałku do piątku na czczo w godzinach: 7:15 - 13:45, w przypadkach pilnych do 18:00. W soboty, niedziele i święta tylko w przypadkach pilnych od 8:00 do 14:00.

Wydawanie wyników od poniedziałku do piątku: 7:15 - 9:00 i 15:00 - 17:30

W naszej pracy stawiamy nacisk na wydawanie rzetelnych i wiarygodnych wyników.