Ogłoszenie

Informacja dotyczy konkursu ofert nr NK/I/O/38/2019

Krosno, dnia 27 grudnia 2019 r. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert Konkurs ofert nr NK/I/O/38/2019 w zakresie udzielania świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Noworodkowym z Wyjazdowym Zespole Sanitarnym typu N – dyżur medyczny stacjonarny – został rozstrzygnięty Termin składania ofert upłynął w dniu: 21 listopada 2019 r. o godz. 12 00 Złożono do tego czasu 1 ofertę. Ofertę złożył następujący oferent: Lp. Nazwa oferenta 1 Centrum Medyczne „MEDMAR” Sp. z o. o. 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Kasztanowa 33D Wybrano ofertę złożoną przez: Lp. Nazwa oferenta Termin obowiązywania umowy 1 Centrum Medyczne „MEDMAR” Sp. z o. o. 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Kasztanowa 33D 1.01.2020 r. – 31.12.2021 r.


 Załączniki:

To ogłoszenie nie ma załączników