Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | Informujemy, iż od 12 lutego (środa) br. rozpocznie się rejestracja do poradni specjalistycznych dla dorosłych na II półrocze 2020 r.
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital


O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2020

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Staże kierunkowe :.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie umożliwia odbycie staży kierunkowych przez lekarzy specjalizujących się w innych jednostkach. Staże mogą być prowadzone w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chorób płuc, chorób wewnętrznych, dermatologii i wenerologii, diabetologii, gastroenterologii, kardiologii, neurologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii, otorynolaryngologii, pediatrii, położnictwa i ginekologii, radiologii i diagnostyki obrazowej, rehabilitacji medycznej, reumatologii, urologii.

W celu odbycia stażu lekarskiego konieczne jest złożenie podania w Sekretariacie (pok. 275) lub przesłanie na adres Szpitala. W momencie rozpoczęcia stażu konieczne jest okazanie w Dziale Kadr (pok. 265) kserokopii:
- badań lekarskich
- zaświadczenia o przeszkoleniu BHP
- ubezpieczenia NW
- ubezpieczenia OC
- prawa wykonywania zawodu
- dyplomu

Pobierz:
- wzór podania o staż kierunkowy
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000