Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | Od 3 września 2018 r. Rejestracja na I kwartał 2019 r. do Poradni: Okulistycznej, Leczenia Jaskry, Laryngologicznej. II kwartał 2019 r. do Poradni: Reumatologicznej, Kardiologicznej, Neurologicznej |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
Mecenasi 2016:

O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod wynajem - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2018

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Dziecięcego, Poradni Audiologiczo-Foniatrycznej i Pracowni Endoskopii w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer: EZ/215/83/2017

Data składania ofert: 2017-11-03

Data otwarcia ofert: 2017-11-03

.


 Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 15 września 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 20.09.2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Siwz
zał. nr 1 - formularz ofertowy
pakiet nr 1 - unit laryngologiczny
pakiet nr 2 - kardiomonitory
pakiet nr 3- pulsoksymetry
pakiet nr 4 - urządzenie do wodorowego testu oddechowego
pakiet nr 5 - urządzenie do oznaczania tlenku azotu
pakiet nr 6 - kolonoskop pediatryczny
pakiet nr 7 - USG przyłóżkowe
pakiet nr 8 - łóżka
pakiet nr 9 - łóżka do intensywnej terapii
pakiet nr 10 0 stoliki do przewijania niemowląt
zał. nr 3 - wygenerowany JEDZ
JEDZ - wersja edytowalna
zał. nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków
zał. nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
zał. nr 6 - wzór umowy
zał. nr 7 - oświadczenie o grupie kapitałowej
zał. nr 8 - wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
ogłoszenie o sprostowaniu lub dodatkowych informacji przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19 października 2017 roku
wyjaśnienia na zapytania wykonawców
wzór umowy po zmianach
ogłoszenie o sprostowaniu lub dodatkowych informacji, które w dniu 21.10.2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
zestawienie ofert z dnia 03.11.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000