Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa płytek do osteotomii kości piszczelowej dla Bloku Operacyjnego

Numer: EZ/215/124/2017

Data składania ofert: 2017-12-29

Data otwarcia ofert: 2017-12-29

https://portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie?postepowanie=3735


 Załączniki: