Zamówienia publiczneChcielibyśmy poinformować i zaprosić do korzystania z Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi Województwa Podkarpackiego.

Aplikacja SmartPZP, dostępna jest pod adresem https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zastosowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (pdf)

Wykaz postępowań:

EZ/214/31/2021 - zakup wraz z dostawą sprzętu do zabiegów endoskopowych I

data otwarcia: 2021-07-23
więcej ..
EZ/215/32/2021 - Zakup wraz z dostawą osprzętu do zabiegów chirurgicznych na Blok Operacyjny II

data otwarcia: 2021-07-23
więcej ..
EZ/215/25/2021 - zakup wraz z dostawą leków stosowanych w ramach Programów Lekowych II

data otwarcia: 2021-07-15
więcej ..
EZ/215/24/2021 - Zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych

data otwarcia: 2021-07-01
więcej ..
EZ/215/30/2021 - Zakup i dostawa ambulansu transportowego typu C

data otwarcia: 2021-07-01
więcej ..
EZ/215/34/2021 - zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej

data otwarcia: 2021-07-01
więcej ..
EZ/214/85/2021 - Dostawa części zamiennych do naprawy silnika agregatu kogeneracyjnego.

data otwarcia: 2021-06-30
więcej ..
EZ/214/81/2021 - Usługa demontażu nieczynnej wentylacji mechanicznej wyciągowej na dachu Budynku H

data otwarcia: 2021-06-28
więcej ..
EZ/215/33/2021 - zakup i dostawa artykułów spożywczych_2

data otwarcia: 2021-06-24
więcej ..
EZ/214/83/2021 - Usługa świadczenia nadzoru autorskiego i serwisu nad oprogramowaniem AnalizyPro i Dashboard GM_Monitor produkcji BMM Sp. z o.o.

data otwarcia: 2021-06-24
więcej ..