Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Jednostka Nr telefonu
Dyżurka pielęgniarek 13 43 78 503
Dyżurka lekarzy I 13 43 78 345
Dyżurka lekarzy II 13 43 78 464
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 434
Personel oddziału
lek. Irena Woźniak - Kierownik oddziału, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Bugajska Magdalena - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Guzik Zenon - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Hejnar-Hajduk Alicja - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Janiec Ewa - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Jaźwiecka Katarzyna - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Karczewska-Knol Anna - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Malinowska-Knurek Magdalena - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Michnowicz-Pieprzak Anna - rezydent
lek. Orszulak Piotr - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Pelczarska Jolanta - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Sokołowski Marcin - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Szybieniecki vel. Szybiński Maciej - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Ślączka Wojciech - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Wiśniowska Agnieszka - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Zachariasz Magdalena - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
mgr Zięba Bogumiła - Pielęgniarka oddziałowa - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
Lokalizacja oddziału

Piętro: 0
Budynek: A
Profil działalności oddziału:

Wykonywane świadczenia z zakresu anestezjologii

znieczulanie pacjentów leczonych na oddziałach zabiegowych
znieczulanie do badań diagnostycznych

Wykonywane świadczenia z zakresu Intensywnej Terapii

leczenie pacjentów w stanach zagrożenia
w wyjątkowych sytuacjach dzieci powyżej 5 r.ż.

Wykorzystywany sprzęt:

Aparaty do znieczulania
Respiratory
Pompy infuzyjne
Defibrylatory
Inhalatory
Monitoring
Pulsoksymetry
Capnografy
Aparat do Ekg