Oddział Gastroenterologiczny

Jednostka Nr telefonu
Sekretariat 13 43 78 547
Dyżurka pielęgniarek 13 43 78 545
Kierowniik oddziału 13 43 78 540
Dyżurka lekarzy 13 43 78 487
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 333
Telefon dla pacjentów 13 8 11 816
Personel oddziału

Kierownik
lek. Pelczarski Mariusz - specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz chorób wewnętrznych

Asystenci
lek. Bielecka-Farbaniec Gabriela - specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz chorób wewnętrznych
lek. Bieniek Katarzyna - specjalista w dziedzinie gastroenterologii
lek. Hanus Beata - specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz chorób wewnętrznych
lek. Kupaj Bartosz - specjalista w dziedzinie gastroenterologii
lek. Siwiec Małgorzata - specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz chorób wewnętrznych
dr n. med. Smoliński Rafał - specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz chorób wewnętrznych

W trakcie specjalizacji
lek. Abram Kamila
lek. Sztogrin Aleksandra

Pielęgniarka oddziałowa
mgr Sęp Barbara - specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego
Lokalizacja oddziału

Budynek A
Piętro: 4
Profil działalności oddziału:

Wykonywane świadczenia:

diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego, w tym w szczególności:
diagnostyka endoskopowa przewodu pokarmowego - gastroskopia i kolonoskopia (w znieczuleniu)
leczenie endoskopowe schorzeń przewodu pokarmowego ( niszczenie koagulacją zmian patologicznych- angiodysplazje i teleangiektazje, poszerzanie zwężeń przełyku, tamowanie krwawień, usuwanie zmian polipowatych)
diagnostyka chorób wątroby – biochemiczna, obrazowa oraz wykonywanie biopsji wątroby grubo i cienkoigłowej
leczenie pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi wątroby i uszkodzeniami toksycznymi wątroby
kwalifikacja pacjentów ze schyłkową marskością wątroby do leczenia transplantacyjnego
leczenie nieswoistych chorób zapalnych jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna ) w tym leczenie biologiczne choroby Leśniowskiego-Crohna
leczenie żywieniowe stacjonarne i kwalifikacja do leczenia żywieniowego domowego
diagnostyka choroby refluksowej przełyku, zaburzeń motoryki przełyku i kwalifikacja do leczenia zabiegowego choroby refluksowej przełyku
diagnostyka chorób nowotworowych przewodu pokarmowego oraz leczenie niektórych stanów przedrakowych
polipektomia i mukozektomia endoskopowa
diagnostyka zespołów złego wchłaniania

Wykorzystywany sprzęt:

sprzęt endoskopowy Pracownii Endoskopii w tym w szczególności gastroskopy, kolonoskopy, aparaty do diatermii i koagulacji w osłonie argonu ( APC), zestawy do poszerzania zwężeń przewodu pokarmowego
aparat do USG
sprzęt do wykonywania badań pH-metrycznych z impedancją i badania manometrycznego górnego odcinka przewodu pokarmowego
estawy do biopsji narządów