Jednostka Nr telefonu
Kierowniik oddziału 13 43 78 252
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 500
Dyżurka pielęgniarek 13 43 78 512
Personel oddziału
lek. Przyprawa Antoni - Kierownik oddziału, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
lek. Janowski Paweł - specjalista kardiologii
lek. Jasionowska Julita - specjalista kardiologii
lek. Kazalska Ewa - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
lek. Kocyłowski Witold - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
lek. Kostański Andrzej - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Krzanowska Małgorzata - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
lek. Płoszczyca Marek - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
lek. Siedlecka Joanna - specjalista kardiologii
lek. Stec Grzegorz - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
lek. Walciszek-Stec Katarzyna - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Żaczek Wojciech - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Bochenek Julia - rezydent
lek. Ciąpała Kamil - rezydent
lek. Sołtysik Natalia - rezydent
mgr Poręba Joanna - Pielęgniarka oddziałowa, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
Lokalizacja oddziału

Budynek A
Piętro: 4
Profil działalności oddziału:

Oddział Kardiologiczny powstał w czerwcu 1997 roku, po przeniesieniu większości oddziałów szpitala do nowego kompleksu budynków przy ulicy Korczyńskiej. Od 1986 roku istnieje Ośrodek Wszczepiana Rozruszników Serca. Rocznie wszczepia się około 250 urządzeń.

Oddział posiada II stopień referencyjności, ma możliwość szkolenia lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.

Wykorzystywany sprzęt:

sala zabiegowa do implantacji kardiostymulatorów w strukturze oddziału (rozruszniki serca, kardiowertery-defibrylatory, układy resynchronizujące, stymulacja pęczka Hisa);
pracownia echokardiografii przezklatkowej (spoczynkowej i obciążeniowej) oraz przezprzełykowej;
bieżnia do testów wysiłkowych;
zestawy do monitorowania holterowskiego;
zestaw do testów pochyleniowych.