Certyfikaty

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015 - Certyfikat ważny do 11.04.2023 r.
W związku z dużą konkurencją na rynku usług medycznych, Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie w listopadzie 2006 r. podjęła decyzję o opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2000. 11 kwietnia 2008 r. Szpital uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według Normy ISO 9001:2000. 12 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, jako jeden z pierwszych podmiotów leczniczych w Polsce i jako jedyny dotychczas na Podkarpaciu, w wyniku przeprowadzonego audytu zewnętrznego w dniach 27-28 marca br., uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015.

Det Norske Veritas
Certyfikat obejmuje świadczenie usług medycznych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego, diagnostyki, rehabilitacji, pielęgnacji i profilaktyki oraz promocję zdrowia i edukację zdrowotną. Wdrożony System Zarządzania Jakością w Szpitalu przyczynił się do wzrostu jakości usług medycznych, wzrosła wiarygodność Szpitala wśród pacjentów, umocniła się pozycja na rynku. Uzyskanie Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według Normy ISO 9001:2000 było wynikiem zaangażowania się całego personelu Szpitala.

Certyfikaty Jakości:

ZDLiM bierze udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej krajowej i zagranicznej i systematycznie otrzymują certyfikaty:

Analityka:
- COBJwDL - Łódź
- Labquality - Helsinki
- RIQAS - United Kingdom
- Institut fur Qualitatssicherung - Lubeka

Mikrobiologia:
- Polmicro - Warszawa