Ogłoszenia

Konkurs ofert NK/I/O/54/2022 w zakresie udzielania świadczeń lekarskich w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opiece lekarskiej obszar zabezpieczenia nr 1: Korczyna, Krościenko Wyżne, Wojaszówka, Jedlicze, Krosno


ważne do: 2022-05-30
więcej ..


Konkurs ofert NK/I/O/53/2022 w zakresie udzielania świadczeń lekarskich w godzinach i poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Wyjazdowym Zespole Sanitarnym typu N


ważne do: 2022-05-30
więcej ..

Konkurs ofert NK/I/O/52/2022 w zakresie udzielenia zamówienia na świadczenia lekarskie w zakresie konsultacji w dziedzinie neurologii dziecięcej


ważne do: 2022-05-27
więcej ..

Konkurs ofert NK/I/O/49/2022 w zakresie udzielania świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Okulistyki i Okulistyki Dziecięcej – dyżur medyczny stacjonarny


ważne do: 2022-05-27
więcej ..

Konkurs ofert NK/I/O/48/2022 w zakresie udzielania świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej – dyżur medyczny stacjonarny


ważne do: 2022-05-26
więcej ..

Konkurs ofert NK/I/O/46/2022 w zakresie udzielania świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Urologii i Urologii Onkologicznej – dyżur medyczny stacjonarny


ważne do: 2022-05-26
więcej ..

Konkurs ofert NK/I/O/47/2022 w zakresie udzielania świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Reumatologii oraz w Oddziale Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej – dyżur medyczny stacjonarny


ważne do: 2022-05-26
więcej ..

Konkurs ofert NK/I/O/45/2022 w zakresie udzielania świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Dziecięcym – dyżur medyczny stacjonarny


ważne do: 2022-05-25
więcej ..

Konkurs ofert NK/I/O/44/2022 w zakresie udzielania świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Noworodkowym z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – dyżur medyczny stacjonarny


ważne do: 2022-05-25
więcej ..

Konkurs ofert NK/I/O/43/2022 w zakresie udzielania świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Dermatologicznym, w Oddziale Medycyny Paliatywnej i w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym – dyżur medyczny stacjonarny


ważne do: 2022-05-25
więcej ..

Konkurs ofert NK/I/O/42/2022 w zakresie udzielania świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Pulmonologicznym – dyżur medyczny stacjonarny


ważne do: 2022-05-24
więcej ..

Konkurs ofert NK/I/O/41/2022 w zakresie udzielania świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym – dyżur medyczny stacjonarny


ważne do: 2022-05-24
więcej ..

Informacja odnośnie Koknkursu Ofert NK/I/O/38/2022


ważne do: 2022-05-23
więcej ..

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr NK/I/ O/ 34 /2022


ważne do: 2022-05-31
więcej ..

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr NK/I/ O/ 31 / 2022


ważne do: 2022-05-31
więcej ..

Konkurs Ofert nr NK/I/O/15/2021-udzielanie świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym – dyżur medyczny stacjonarny


ważne do: 2022-06-13
więcej ..

Konkurs Ofert nr NK/O/14/2021-udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej


ważne do: 2022-06-13
więcej ..

Konkurs Ofert nr NK/I/O/13/2021 - udzielania świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Noworodkowym z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – dyżur medyczny stacjonarny


ważne do: 2022-06-03
więcej ..Zobacz ogłoszenia archiwalne