Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

Jednostka Nr telefonu
Kierownik oddziału 13 43 78 219
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 501
Dyżurka lekarzy 13 43 78 413
Telefon dla pacjentów 13 43 78 646
Personel oddziału
lek. Zajdel Tomasz - Kierownik oddziału, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
lek. Borek Andrzej - specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii
lek. Bukalska-Steliga Irena - specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
lek. Hołda Waldemar - specjalista chorób wewnętrznych i hematologii
lek. Kowalewski Janusz - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Panocha Bartłomiej - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Piękoś Grzegorz - specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii
lek. Siuciak Katarzyna - specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii
lek. Zielińska Irena - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Litkowski Robert - rezydent
lek. Sebastjańska Katarzyna - rezydent
lek. Strzała-Drozd Anna - rezydent
lek. Suchodolska-Prus Agnieszka - rezydent
mgr Sznajder Lucyna - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Lokalizacja oddziału

Piętro: 3
Budynek: A
Profil działalności oddziału:

Wykonywane świadczenia:

Diagnostyka i leczenie schorzeń internistycznych (głównie metabolicznych i nadciśnienia tętniczego)
Diagnostyka hematologiczna i leczenie ambulatoryjne schorzeń hematoonkologicznych
Diagnostyka endoskopowa górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego z użyciem wysoko specjalistycznego video sprzętu
Leczenie i edukacja trudnych chorych cukrzycowych

Wykorzystywany sprzęt:

Aparat ultrasonograficzny
Aparat do ultrasonokardiografii
Pracownia endoskopowa
Sprzęt do 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego-ABPM
Sprzęt o intensywnego nadzoru (monitorowania)