Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

Jednostka Nr telefonu
Sekretariat 13 43 78 320
Kierownik oddziału 13 43 78 219
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 501
Dyżurka lekarzy 13 43 78 413
Telefon dla pacjentów 13 43 78 646
Personel oddziału

Kierownik
lek. Zajdel Tomasz - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz diabetologii

Asystenci
lek. Borek Andrzej - specjalista w dziedzinie endokrynologia oraz chorób wewnętrznych
lek. Bukalska-Steliga Irena - specjalista w dziedzinie diabetologia oraz chorób wewnętrznych
lek. Hołda Waldemar - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz hematologii
lek. Kaistro Yuliia
lek. Kowalewski Janusz - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. Litkowski Robert - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. Panocha Bartłomiej - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. Piękoś Grzegorz - specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz chorób wewnętrznych
lek. Siuciak Katarzyna - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz hipertensjologii
lek. Zielińska Irena - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

W trakcie specjalizacji
lek. Strzała-Drozd Anna
lek. Suchodolska-Prus Agnieszka

Pielęgniarka oddziałowa
Kmiotek Wojciech - p.o. pielęgniarz oddziałowy
Lokalizacja oddziału

Piętro: 3
Budynek: A
Profil działalności oddziału:

Wykonywane świadczenia:

Diagnostyka i leczenie schorzeń internistycznych (głównie metabolicznych i nadciśnienia tętniczego)
Diagnostyka hematologiczna i leczenie ambulatoryjne schorzeń hematoonkologicznych
Diagnostyka endoskopowa górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego z użyciem wysoko specjalistycznego video sprzętu
Leczenie i edukacja trudnych chorych cukrzycowych

Wykorzystywany sprzęt:

Aparat ultrasonograficzny
Aparat do ultrasonokardiografii
Pracownia endoskopowa
Sprzęt do 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego-ABPM
Sprzęt o intensywnego nadzoru (monitorowania)