Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej

Jednostka Nr telefonu
Sekretariat 13 43 78 444
Dyżurka pielęgniarek odc. A 13 43 78 249
Dyżurka pielęgniarek odc. S 13 43 78 238
Dyżurka lekarzy 13 43 78 325
Kierownik Oddziału 13 43 78 374
Pielęgniarka Oddziałowa 13 43 78 222
Fax 13 43 78 474
Telefon dla pacjentów 13 43 78 659
Personel oddziału
dr n. med. Jan Wojciech Wroński - Kierownik oddziału, specjalista II stopnia z chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej
lek. Erd Alicja - specjalista II stopnia z chirurgii ogólnej
lek. Bacher Stanisław - specjalista II stopnia z chirurgii ogólnej
lek. Chajec Witold - specjalista II stopnia z chirurgii ogólnej
dr n. med. Anna Gwóźdź - specjalista II stopnia z chirurgii ogólnej i onkologicznej
lek. Koźba Łukasz - specjalista II stopnia z chirurgii ogólnej
lek. Münzberger Maciej - specjalista II stopnia z chirurgii ogólnej
lek. Słaby Marek - specjalista II stopnia z chirurgii ogólnej
lek. Wołejsza Paweł - specjalista II stopnia z chirurgii ogólnej i naczyniowej
dr n. med. Wójcik Piotr - specjalista II stopnia z chirurgii ogólnej
lek. Maciej Kukla - specjalista II stopnia z chirurgii ogólnej
lek. Janusz Barbara - rezydent (w trakcie specjalizacji)
lek. Anna Nowotarska - rezydent (w trakcie specjalizacji)
lek. Michał Sawicki - rezydent (w trakcie specjalizacji)
mgr Pelczarska Dorota - Pielęgniarka oddziałowa - specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
Lokalizacja oddziału

Piętro: 2
Budynek: A
Informacja dla Pacjentów:

W dniu przyjęcia do oddziału prosimy o zarejestrowanie się o godz. 9:00 w Izbie Przyjęć Planowych.
Następnie o godz. 10:00 zostanie Pan/Pani poproszony/a celem dokonania formalności związanych z przyjęciem do oddziału. Po przebraniu się zostanie Pan/Pani zaprowadzony/a na oddział.

Prosimy o zabranie ze sobą do Szpiala:
- dowód ubezpieczenia
- rzeczy osobistych i przyborów toaletowych
- wszystkich zażywanych leków
- kart informacyjnych z poprzednich hospitalizacji, wyników wszystkich badań i konsultacji

Odwiedziny chorych odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 14:00 do 18:00, w dni świąteczne od 10:00 do 18:00.
Ze względu na specyficzny profil oddziału pooperacyjnego odwiedziny są tu ograniczone.

Informacje o stanie zdrowia chorych udzielane są w dni powszednie od 13:00 do 14:00 przez Ordynatora lub lekarzy opiekujących się salami.

Profil działalności oddziału:

Oddział posiada duże doświadczenie w diagnostyce i zabiegach operacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii gastroenterologicznej, chirurgii onkologicznej, naczyniowej i małoinwazyjnej.

1. Klasyczne zabiegi operacyjne:

 • Operacje dolnego odcinka przełyku
 • Zabiegi operacyjne na żołądku i dwunastnicy
 • Chirurgia dróg żółciowych
 • Zabiegi resekcyjne jelit i chirurgia kolorektalna
 • Operacje przepuklin pachwinowych, brzusznych, pooperacyjnych z użyciem "siatek"
 • Operacje w schorzeniach okolicy anorektalnej-wypadanie odbytnicy, szczelina odbytu i przetoki okołoodbytowe
 • Operacje żylaków odbytu

2. Chirurgia małoinwazyjna:

 • Laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego, w tym SILS
 • Laparoskopowe operacje w ostrych schorzeniach jamy brzusznej-appendoctomia, perforacja wrzodowa
 • Laparoskopowe resekcje jelita grubego w wybranych przypadkach
 • Laparoskopowe operacje przepuklin pachwinowych metodą TAPP
 • Laparoskopowe operacje przepuklin brzusznych metodą IPOM
 • Laparoskopia diagnostyczna

3. Operacje naczyniowe:

 • Operacje na tętnicach (ostre schorzenia, tętniaki aorty brzusznej, niedrożność tętnic w odcinku aortalno-biodrowym, udowo-podkolanowym, szyjnym)
 • Operacje żylaków kończyn dolnych
 • Wytworzenie dostępu do dializ
 • Urazy naczyń

4. Chirurgia tarczycy:

 • Ze śródoperacyjnym neuromonitoringiem nerwu krtaniowego wstecznego (IONM)
 • Operacje usunięcia gruczołu tarczowego w następujących schorzeniach:
  - wole guzowate
  - choroba Gravesa-Basedowa
  - choroby zapalne gruczołu tarczowego
  - choroby nowotworowe gruczołu tarczowego
 • Reoperacje
  - wole nawrotowe
  - nowotwory tarczycy
 • Oddział zapewnia kompleksową opiekę nad chorymi w oparciu o Poradnię Endokrynologiczną będącą w strukturach szpitala

5. Chirurgia piersi:

 • Diagnostyka i operacje zmian nowotworowych łagodnych i złośliwych
 • Radykalne wycięcie piersi z układem chłonnym, segmentalne wycięcie, usuwanie zmian miejscowych
 • Operacje oszczędzające w schorzeniach nowotworowych piersi (BCT)
 • Zabiegi operacyjne z wykorzystaniem procedury „węzła wartowniczego”

6. Endoskopia zabiegowa (Pracownia Endoskopowa):

 • Diagnostyka endoskopowa przewodu pokarmowego
 • ECPW - wsteczna cholangiopankreatografia - diagnostyka dróg żółciowych i trzustki, endoskopowe usuwanie złogów z dróg żółciowych, protezowanie dróg żółciowych
 • Paliatywne leczenie nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego (protezy samorozprężalne)
 • Tamowanie krwawień do przewodu pokarmowego - ostrzykiwanie krwawiących naczyń, użycie sondy APC-koagulacja w osłonie argonowej
 • Kolonoskopia zabiegowa - w znieczuleniu ogólnym, diagnostyka jelita grubego z możliwością usuwania zmian patologicznych

7. Ultrasonografia:

a) Ultrasonografia diagnostyczna
 • Diagnostyka narządów leżących powierzchownie, diagnostyka schorzeń jamy brzusznej, diagnostyka dopplerowska w schorzeniach naczyń
 • Diagnostyka transrektalna i śródoperacyjna

b) Ultrasonografia zabiegowa
 • Biopsja cienko i grubo igłowa pod kontrolą USG
 • Przezskórny drenaż dróg żółciowych, zmian o charakterze torbieli, ropni i innych przestrzeni płynowych

8. Termoablacja zmian przerzutowych do wątroby z wykorzystaniem aparatu CoolTip


9. Chirurgia urazowa

 • Zabiegi z zakresu neurotraumatologii
 • Zabiegi z zakresu torakochirurgii
 • Urazy wielonarządowe

10. Zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej

 • Przeszczepy skóry
 • Plastyka ubytków tkanek i odleżyn


Oddział posiada własną pracownię ultrasonograficzną, wyposażoną w najnowszej generacji sprzęt USG z pełną opcją głowic.

Blok operacyjny wyposażony jest w nowoczesny sprzęt (nóż harmoniczny, system zamykania naczyń Ligasure, diatermia chirurgiczna w osłonie argonu, aparat do termoablacji CoolTip) gwarantujący bezpieczne i stojące na wysokim poziomie zabiegi operacyjne. Ponadto stosujemy nowoczesne techniki z wykorzystaniem szwu mechanicznego (staplery). Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w chirurgii laparoskopowej i dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem do chirurgii klasycznej i małoinwazyjnej.