Poradnia Kardiologiczna

Jednostka Nr telefonu
Rejestracja osobista: 7:15 - 16:00
Rejestracja telefoniczna: 13 43 78 426 w godz. 8:00 - 12:00
Poradnia: 13 43 78 276 lub 246
Rejestracja internetowa: PSIM
System kolejkowy: tak
Miejsce rejestracji do poradni: Budynek D (hol główny przy wejściu, parter)
Miejsce udzielania porad: Budynek D, pokój 310 (Poradnia), 311 (Kontrola rozruszników)
Lekarz PON WTO ŚRO CZW PIĄ
lek. PRZYPRAWA Antoni 8:00 - 14:30 - - - -
lek. KOCYŁOWSKI Witold - - 8:00 - 14:30 - -
lek. KAZALSKA Ewa - 8:00 - 10:30 - - -
lek. KOSTAŃSKI Andrzej 8:00 - 14:00 - - - -
lek. KRZANOWSKA Małgorzata - - 8:00 - 14:30 - -
lek. PŁOSZCZYCA Marek - - - 8:00 - 12:00 -
lek. WALCISZEK Antoni - 8:00 - 13:30 - 8:00 - 12:00 -
lek. STEC Grzegorz - 10:30 - 14:30 - - -
lek. WALCISZEK-STEC Katarzyna - - - 11:00 - 13:30 -
lek. ŻACZEK Wojciech - - - - 8:00 - 12:00