Poradnia Reumatologiczna

Jednostka Nr telefonu
Rejestracja osobista: 7:15 - 18:00
Rejestracja telefoniczna: 13 43 78 426 w godz. 7:15 - 18:00
Poradnia: 13 43 78 719
Rejestracja internetowa: PSIM
System kolejkowy: tak
Miejsce rejestracji do poradni: Budynek D (hol główny przy wejściu, parter)
Miejsce udzielania porad: Budynek D, pokój 317 (I piętro)
LEKARZ PON WTO ŚRO CZW PIĄ
lek. MIKA Jan ** - 10:30 - 13:30 12:30 - 14:30 9:00 - 9:30
prog. lek.
12:30 - 14:30
lek. SOCHA Irena 10:00 - 11:00
prog. lek.
- - 10:00 - 11:00
prog. lek.
-
lek. SROCZYŃSKA-STACHACZ Małgorzata ^ 9:00 - 9:00
prog. lek.
10:30 - 13:30 8:30 - 14:30 7:30 - 8:30
prog. lek.
9:00 - 11:00
prog. lek.
lek. URBA-DELIMAT Bożena & 9:30 - 14:00 10:30 - 13:30
prog. lek.
9:00 - 11:00
9:00 - 11:00
prog. lek.
9:00 - 11:00
11:00 - 12:00
prog. lek.
-
lek. URBANEK Renata && 11:00 - 13:00
prog. lek.
10:30 - 13:30< 11:00 - 13:00
prog. lek.
- 11:00 - 13:00
prog. lek.

** - drugi wtorek miesiąca
^ - pierwszy wtorek miesiąca
& - czwarty wtorek miesiąca
&& - trzeci wtorek miesiąca