Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgowych

Jednostka Nr telefonu
Kierowniik oddziału 13 43 78 550
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 324
Dyżurka pielęgniarek 13 43 78 243
Telefon dla pacjentów 13 43 78 695
Personel oddziału
dr n med. Jucha Rafał - Kierownik oddziału, specjalista neurologii
lek. Bukowiec-Popiel Aneta - specjalista neurologii
lek. Kacprzyk Jarosław - specjalista neurologii
lek. Krzanowska Katarzyna - specjalista neurologii
lek. Marosz Tomasz - specjalista neurologii
lek. Połuszejko-Szmidt Barbara - specjalista neurologii
lek. Salwa Grzegorz - specjalista neurologii
lek. Turowska Beata - specjalista neurologii
lek. Wilk Małgorzata - specjalista neurologii
mgr Urbaniak Teresa - Pielęgniarka oddziałowa - specjalista pielęgniarstwa neurologicznego i zachowawczego
Lokalizacja oddziału

Budynek A
Piętro: 5
Profil działalności oddziału:

Do zadań Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarów Mózgowych należą:

sprawowanie stacjonarnej opieki diagnostyczno-leczniczej nad pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi
prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej chorych po udarach mózgu w oddziale
prowadzenie działań profilaktycznych i rehabilitacyjnych w Intensywnym Nadzorze Neurologicznym
prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej chorych ze schorzeniami kręgosłupa
prowadzenie rehabilitacji logopedycznej
konsultacje neurologiczne
prowadzenie specjalizacji dla lekarzy etatowych oraz lekarzy z innych szpitali
wykonywanie badań EEG
wykonywanie badań EMG
zabezpieczenie pracy Poradni Neurologicznej

Wykorzystywany sprzęt:

kardiomonitory
respirator
defibrylator
pompy infuzyjne
klimatyzację