Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą kardiowerterów defibrylatorów

Numer: EZ/215/94/2018

Data składania ofert: 2018-12-17

Data otwarcia ofert: 2018-12-17

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: