Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, żywieniowych i zestawów opatrunkowych

Numer: EZ/215/39/2019

Data składania ofert: 2019-05-07

Data otwarcia ofert: 2019-05-07

Zamawiający modyfikuje termin składania/otwarcia ofert na dzień 07.05.2019. godz: 10:00/10:15

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: