Zamówienie publiczne - szczegóły

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych sprasowanych, z nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57

Numer: EZ/215/59/2019

Data składania ofert: 2019-07-31

Data otwarcia ofert: 2019-07-31

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: