Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą odczynników do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae i Legionella pneumophila na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii oraz odczynników do badań z zakresu serologii wraz z dzierżawą sprzętu na potrzeby Pracowni Serologii Transfuzjologicznej

Numer: EZ/215/14/2021

Data składania ofert: 2021-04-21

Data otwarcia ofert: 2021-04-21

 https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=14502164

Nowy termin składania ofert: 21.04.2021r. godz. 10:15

Nowy termin otwarcia ofert: 21.04.2021r. godz. 10:30

  


 Załączniki: