Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
Mecenasi 2016:

O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod wynajem - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Dziecięcego i Poradni Audiologiczo-Foniatrycznej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer: EZ/215/9/2018

Data składania ofert: 2018-03-05

Data otwarcia ofert: 2018-03-05

.


 Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 19. 01.2018 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
SIWZ
zał. nr 1 formularz ofertowy
zał. 2 Pakiet nr 1
zał. nr 2- Pakiet 2
zał. nr. 3- Pakiet nr 3
Zał. nr. 2- Pakiet nr 4
Zał. nr 2- Pakiet nr. 5
Zał. nr.2- Pakiet nr 6
JEDZ
Zał. nr. 3 Jedz wersja edytowalna
zał. nr 4- oświadczenie
Zał. nr 5- oświadczenie
zał. nr 6- wzór umowy
zał. nr 7- grupa kapitałowa
zał. nr 8- protokół zdawczo -odbiorczy
pytania i odpowiedzi z 14.02.2018
SIWZ z 14.02.2018
zał. nr 1- formularz ofertowy z 14.02.2018
zał. 4 z 14.02.2018
zał. 5 z 14.02.2018
zał. 6 wzór umowy z 14.02.2018
zał. nr 7- grupa kapitałowa z 14.02.2018
zał. nr 8 protokół zdawczo- odbiorczy z 14.02.2018
Ogłoszenie o zamówieni- zmiana
SIWZ z 15.02.2018
zał. nr 2 Pakiet nr 1 z 15.02.2018
zał. nr 2 Pakiet nr 2 z 15.02.2018
zał. nr 2 Pakiet nr 3 z 15.02.2018
zał. nr 2 Pakiet nr 4 z 15.02.2018
zał. nr 2 Pakiet nr 5 z 15.02.2018
zał. nr 2 Pakiet nr 6 z 15.02.2018
Ogłoszenie o zamówieniu sprostowanie
Zestawienie z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000