2024-01-25 14:02:15 r.

Nowy tomograf komputerowy w krośnieńskim Szpitalu


Oficjalna uroczystość otwarcia nowej pracowni tomografii komputerowej odbyła się w dniu 24 stycznia 2024 r. Wzięli w niej udział Marszałek Województwa Podkarpackiego –Władysław Ortyl, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Jerzy Borcz, Radni Województwa Podkarpackiego - Dorota Łukaszek, Dariusz Sobieraj, Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki, członkowie Rady Społecznej Szpitala, przedstawiciele firmy, która wygrała przetarg na dostarczenie sprzętu, kierownicy oddziałów oraz pracownicy szpitala. Nowoczesny tomograf podniesie poziom bezpieczeństwa pacjentów podczas wykonywania badań dzięki użyciu mniejszej dawki promieniowania. Ponadto dzięki zastosowanemu algorytmowi sztucznej inteligencji możliwe jest automatyczne pozycjonowanie pacjenta oraz rekonstrukcja obrazu. Koszt zakupu nowego aparatu i dostosowania pomieszczeń wyniósł około 4,6 mln, w tym dotacja Urzędu Marszałkowskiego - około 4,5 mln zł. Wkład własny Szpitala wyniósł około 107 tys. zł. Wykonawcą inwestycji była firma Alteris S.A.Lekarz Krzysztof Sikora, specjalista radiolog z dumą informuje o tym, że obrazy są bardzo dobrej jakości, co pozwala diagnozować chorych na najwyższym poziomie. Ponadto badanie wykonywane jest znacznie precyzyjniej zwłaszcza u pacjentów po protezoplastyce, dzięki redukcji artefaktów. Zakup nowego tomografu z pewnością przyczyni się do skrócenia kolejek oczekiwania na badanie, gdyż Szpital posiada w swoich zasobach drugi, dotychczas użytkowany aparat. Oba te sprzęty będą pracowały równoległe co pozwoli na zwiększenie ilości badań, a w przypadku awaryjności czy przeglądu serwisowego nie będziemy musieli transportować pacjentów do ościennych szpitali wyjaśnił Leszek Kwaśniewski.

Uroczystość otwarcia nowej pracowni tomografii komputerowej połączona była z konferencją prasową, na której dyrektor Szpitala podsumował inwestycje, które zostały zrealizowane w roku 2023 oraz inwestycje planowane na rok 2024 r.

Dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu ze strony województwa podkarpackiego zostały przeprowadzone w roku 2023 następujące inwestycje:

1. "Poprawa dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów etap I". W ramach inwestycji, która trwała od lutego do listopada 2023 roku, wykonano oprócz miejsc parkingowych (212 + 6 dla osób niepełnosprawnych) kanalizację deszczową wyposażoną w zbiorniki retencyjne oraz separator substancji ropopochodnych, wybudowano i przebudowano drogi wewnętrzne i jezdnie (w tym budowa ronda), przebudowano linie kablowe elektroenergetyczne zasilające kompleks budynków szpitala, wykonano nowe oznakowanie dróg i parkingu wynikające z przebudowy wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, wybudowano oraz wyremontowano chodniki i ciągi pieszych z kostki betonowej, zagospodarowano tereny zielone, wykonano system monitoringu, system parkingowy oraz oświetlenie terenu. Wartość inwestycji: 4 664 249,68 złotych. Źródła finansowania: budżet Województwa Podkarpackiego: 4 570 498,26 złotych, środki własne: 93 751,42 złotych.

2. "Wymiana posadzek na posadzki z wykładziny PCV oraz wymiana drzwi w pomieszczeniach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie" polegająca na wymianie istniejących posadzek na wykładziny winylowe elastyczne PCV wraz z wykonaniem cokołu na ścianach, wymiana skrzydeł drzwiowych i ościeżnic, montaż odbojników ściennych i narożników ochronnych, a także montaż systemu kontroli dostępu w pomieszczeniach szpitala na oddziałach: Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej, Okulistyki i Okulistyki Dziecięcej, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych, Urologii i Urologii Onkologicznej, Reumatologicznym, Neurologicznym z Pododdziałem Udarów Mózgowych. Całkowity koszt realizacji zadania: 1.289.538,40 zł. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego: 1.263.618,67 zł. Wkład własny: 25.919,73 zł.

3. "Montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz drzwi ppoż. rozdzielających strefy ppoż. w budynkach szpitala" polegający na rozbudowie Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) dla Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarów Mózgowych oraz dla Oddziału Reumatologicznego. Całkowity koszt realizacji zadania: 528.450,00 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: 493.591,78 zł. Wkład własny: 34.858,22 zł.

4. Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie W ramach tego zadania następujące oddziały i komórki organizacyjne wzbogaciły się o nowy sprzęt medyczny w postaci:

Blok operacyjny / Oddział Intensywnej Terapii
• Aparat do znieczulania ogólnego 2 sztuki, Stół operacyjny -2 sztuki,
• Lampa operacyjna, Myjnia do butów, Materac do ogrzewania pacjenta -2 sztuki
• Napędy ortopedyczne -2 sztuki

Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej
• Biopsja fuzyjna

Oddział Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej
• Nawigacja Elektromagnetyczna,
• Endoskopowy tor wizyjny z systemem archiwizacji obrazu,
• Mikroskop operacyjny.

Oddział Okulistyki i Okulistyki Dziecięcej • Polomierz
• Optyczny tomograf koherentny OCT.

Pracownia Endoskopii
• Video - kolonoskop,
• Video - gastroskop,
• Defibrylator.

Szpitalny Oddział Ratunkowy/Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii
• Iluminator naczyń krwionośnych (skaner żylny) -2 sztuki

Centralna Sterylizatornia
• Myjnia przelotowa do narzędzi chirurgicznych

Kwota dotacji: 3 832 000,00 złotych. Środki własne: 121 144,00 złotych

Na rok 2024 w Szpitalu planowane są zadania inwestycyjne na kwotę około 18 mln zł obejmujące zakup sprzętu i aparatury medycznej, wymiana infrastruktury technicznej oraz prace adaptacyjno-budowlane.