Poradnie specjalistyczne dla dorosłych

Poradnia Alergologiczna 13 43 78 433

Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna 13 43 78 332

Poradnia Chirurgiczna 13 43 78 592

Poradnia Chorób Zakaźnych 13 43 78 661

Poradnia Diabetologiczna 13 43 78 653

Poradnia Dermatologiczna (ul. Grodzka) 13 43 74 843

Poradnia Endokrynologiczna 13 43 78 477

Poradnia Gastroenterologiczna 13 43 78 392

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 13 43 78 266

Poradnia Hematologiczna 13 43 78 442

Poradnia Kardiologiczna 13 43 78 276

Pracownia Kontroli Stymulatorów Serca 13 43 78 246

Poradnia Leczenia Jaskry 13 43 78 277

Poradnia Leczenia Schorzeń Siatkówki 13 43 78 705

Poradnia Logopedyczna 13 43 78 259

Poradnia Neurologiczna 13 43 78 360

Poradnia Odwykowa 13 43 78 750

Poradnia Okulistyczna 13 43 78 328

Ambulatorium Okulistyczne 13 43 78 340

Poradnia Otorynolaryngologiczna 13 43 78 278

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 13 43 78 535

Poradnia Rehabilitacyjna 13 43 78 306

Poradnia Reumatologiczna 13 43 78 339

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna 13 43 78 362

Poradnia Urologiczna 13 43 78 478

Poradnia Zdrowia Psychicznego 13 43 74 866

Poradnie specjalistyczne dla dzieci

Rejestracja ogólna 13 43 78 534

Poradnia Otorynolaryngologiczna dla Dzieci 13 43 78 712

Poradnia Patologii Noworodka 13 43 78 713

Poradnia Preluksacyjna 13 43 78 590

Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci 13 43 78 711

Poradnia Wad Postawy 13 43 78 590

Izba Przyjęć Planowych

Rejestracja13 43 78 564

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ul. Grodzka 45)

Kierownik 13 43 74 873

Dyżurka lekarska 13 43 74 839

Pielęgniarka oddziałowa 13 43 74 868

Dyżurka pielęgniarek 13 43 74 828

Telefon dla pacjentów 13 43 74 829

Pracownia Fizjoterapii

Kierownik 13 43 78 269

Fizykoterapia 13 43 78 313

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik 13 43 78 330

Biochemia 13 43 78 423

Mikrobiologia13 43 78 533

Hematologia 13 43 78 513

Punkt pobrań materiału 13 43 78 357

Punkt przyjęć materiału 13 43 78 430

Zakład Diagnostyki Obrazowej (RTG)

Kierownik 13 43 78 268

Rejestracja 13 43 78 323

Dyżurka 13 43 78 482

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej

Pracownia 13 43 78 456

Bank Krwi 13 43 78 783

Kierownik 13 43 78 552

Fax 13 43 78 205

Pracownia Endoskopii

Informacja 13 43 78 407

Kierownik 13 43 78 742

Pracownia Endoskopii

Informacja 13 43 78 407

Kierownik 13 43 78 742

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator 13 43 78 448

Lekarze 13 43 78 464

Piel. Oddziałowa 13 43 78 434

Pielęgniarki 13 43 78 503

Sala chorych (mała) 13 43 78 304

Sala chorych (duża) 13 43 78 385

Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej

Ordynator 13 43 78 374

Lekarze 13 43 78 325

Lekarze (dyżurka II) 13 43 78 489

Piel. Oddziałowa 13 43 78 222

Pielęgniarki (A) 13 43 78 249

Pielęgniarki (S) 13 43 78 238

Sala chorych (mała) 13 43 78 304

Wypisy pacjentów 13 43 78 444

Oddział Chorób Wewntrznych i Metabolicznych

Ordynator 13 43 78 219

Lekarze 13 43 78 413

Lekarze (dyżurka II)13 43 78 587

Piel. Oddziałowa 13 43 78 501

Pielęgniarki 13 43 78 376

Oddział Dermatologiczny (ul. Grodzka 45)

Izba Przyjęć 13 43 74 817

Ordynator 13 43 74 810

Lekarze 13 43 74 811

Lekarze (dyżurka nocna)13 43 74 815

Piel. Oddziałowa 13 43 74 813

Pielęgniarki 13 43 74 812

Oddział Dziecięcy

Izba Przyjęć 13 43 78 570

Ordynator 13 43 78 553

Lekarze (dzieci starsze)13 43 78 579

Lekarze (dzieci mlodsze)13 43 78 597

Piel. Oddziałowa 13 43 78 581

Pielęgniarki (dzieci młodsze)13 43 78 580

Pielęgniarki (dzieci starsze)13 43 78 599

Boks rodzica (A)13 43 78 691

Boks rodzica (B)13 43 78 710

Boks rodzica (C)13 43 78 708

Boks rodzica (D)13 43 78 721

Dzienny Oddział Psychiatryczny

Informacja13 43 74 890

Oddział Gastroenterologiczny

Ordynator 13 43 78 540

Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 545

Dyżurka lekarska13 43 78 542

Dyżurka pielęgniarska13 43 78 545

Sekretariat13 43 78 547

Oddział Ginekologiczno-Położniczy (Ginekologia)

Izba Przyjęć13 43 78 608

Ordynator 13 43 78 285

Położne13 43 78 237

Instrumentariuszki13 43 78 251

Sala porodowa13 43 78 505

Sekretariat13 43 78 450

Oddział Ginekologiczno-Położniczy (Położnictwo)

Lekarze13 43 78 541

Piel. Oddziałowa13 43 78 400

Pielęgniarki13 43 78 561

Oddział Kardiologiczny

Lekarze13 43 78 341

Ordynator13 43 78 252

Piel. Oddziałowa13 43 78 500

Pielęgniarki13 43 78 512

Sala intens. nadz.13 43 78 299

Oddział Neurologiczny z Pod. Udarów Mózgowych

Lekarze13 43 78 524

Ordynator13 43 78 550

Piel. Oddziałowa13 43 78 324

Pielęgniarki13 43 78 243

Sala intens. nadz.13 43 78 668

Oddział Noworodkowy z Pod. Intensywnej Terapii Noworodków

Ordynator13 43 78 350

Lekarze13 43 78 525

Piel. Oddziałowa13 43 78 424

Pielęgniarki13 43 78 255

Oddział Okulistyczny

Ordynator13 43 78 355

Lekarze13 43 78 453

Piel. Oddziałowa13 43 78 334

Pielęgniarki13 43 78 411

Pracownia Angiografii13 43 78 686

Oddział Medycyny Paliatywnej (ul. Grodzka 45)

Ordynator13 43 74 820

Lekarze13 43 74 821

Piel. Oddziałowa13 43 74 825

Pielęgniarki13 43 74 823

Oddział Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej

Ordynator13 43 78 382

Lekarze13 43 78 702

Piel. Oddziałowa13 43 78 703

Pielęgniarki13 43 78 274

Oddział Pulmonologiczny

Ordynator13 43 78 405

Lekarze13 43 78 373

Piel. Oddziałowa13 43 78 428

Pielęgniarki13 43 78 569

Pracownia Polisomnografii13 43 78 745

Poradnia Domowego Leczenia Tlenem13 43 78 201

Oddział Rehabilitacyjny z Pod. Reh. Neurologicznej

Ordynator13 43 78 537

Lekarze13 43 78 379

Piel. Oddziałowa13 43 78 575

Pielęgniarki13 43 78 343

Technicy13 43 78 367

Sala ćwiczeń13 43 78 706

Oddział Reumatologiczny

Ordynator13 43 78 293

Lekarze13 43 78 354

Piel. Oddziałowa13 43 78 404

Pielęgniarki13 43 78 253

Rehabilitacja13 43 78 419

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Rejestracja13 43 78 767

Ordynator13 43 78 761

Terapeuta13 43 78 763

Piel. Oddziałowa13 43 78 762

Pielęgniarki13 43 78 760

Psycholog13 43 78 764

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Ordynator13 43 78 555

Lekarze13 43 78 530

Piel. Oddziałowa13 43 78 256

Pielęgniarki13 43 78 384

Sekretariat13 43 78 576

Sala opatrunkowa13 43 78 254

Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej

Ordynator13 43 78 440

Lekarze13 43 78 792

Piel. Oddziałowa13 43 78 316

Pielęgniarki13 43 78 297

Pielęgniarki (dyżurka II)13 43 78 600

Sekretariat13 43 78 427

Pracownia Litotrypsji13 43 78 604

Blok operacyjny

Lekarze13 43 78 520

Piel. Oddziałowa13 43 78 389

Pielęgniarki13 43 78 544

Sterylizacja13 43 78 515

Apteka

Kierownik13 43 78 289

Księgowość13 43 78 342

Receptura13 43 78 371

Ekspedycja13 43 78 589

Lekarz zakładowy

Gabinet13 43 78 308

Dyrektor

Sekretariat13 43 78 586

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Sekretariat13 43 78 586

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Sekretariat13 43 78 586

Główna Księgowa

Gabinet13 43 78 336

Dział Finansowo-Księgowy

Rozrachunki13 43 78 372

Podatek VAT13 43 78 263

Dział Finansowo-Księgowy

Rozrachunki13 43 78 372

Podatek VAT13 43 78 263

Naczelna Położna

Gabinet13 43 78 680

Pielęgniarka Społeczna

Gabinet13 43 78 746

Pielęgniarka Epidemiologiczna

Gabinet13 43 78 248

Sekretariat

Sekretariat13 43 78 586

Centrala13 43 78 000

Fax13 43 78 204

Sekcja Organizacji i Marketingu

Kierownik13 43 78 723

Pozostałe13 43 78 261

Dział Kadr

Kierownik13 43 78 264

Sprawy kadrowe13 43 78 265

Sprawy kadrowe13 43 78 295

Rewident zakładowy

Gabinet13 43 78 273

Inspektor ds. Obronności

Gabinet13 43 78 301

Audytor wewnętrzny

Gabinet13 43 78 468

Inspektor BHP i Ppoż.

Gabinet13 43 78 209

Radca prawny

Gabinet13 43 78 235

Kapelan szpitalny

Gabinet13 43 78 596

Pełnomocnik ds. Systemu Zarz. Jakością

Gabinet13 43 78 746

Pełnomocnik ds. Praw pacjenta

Gabinet13 43 78 678

Inspektor ochrony danych

Gabinet13 43 78 531

Inspektor ochrony danych

Gabinet13 43 78 531

Sekcja Płac

Gabinet13 43 78 556

Sekcja Kontrolingu

Gabinet13 43 78 488

Dział Kontraktowania i Nadzoru Świadczeń Medycznych

Kierownik13 43 78 409

Sekcja Dokumentacji Med., Statystyki i Rozliczeń z NFZ

Rozliczenia z NFZ13 43 78 203

Dokumentacja chorych13 43 78 443

Statystyka13 43 78 435

Kolejki oczekujących13 43 78 380

Dział Zamówień Pub. i Zaopatrzenia

Kierownik13 43 78 497

Zamówienia publiczne13 43 78 227

Zaopatrzenie13 43 78 216

Magazyn13 43 78 212

Dział Administracji i Inwestycji

Kierownik13 43 78 208

Sekcja administracyjno-gospodarcza

Kierownik13 43 78 221

Zgłaszanie awarii13 43 78 220

Portiernia13 43 78 200

Sekcja inwestycji

Kierownik13 43 78 208

Dział techniczny

Kierownik13 43 78 319

Sekcja eksploatacyjna

Kierownik13 43 78 511

Sekcja systemów informatycznych

Kierownik13 43 78 368

Sekcja transportu

Kierownik13 43 78 202

Dyspozytor13 43 78 571

Magazyn rzeczy pacjenta13 43 78 565

Dział żywienia i higieny szpitalnej

Kierownik13 43 78 418

Dezynfekcja13 43 78 670

Kuchnia

Kierownik13 43 78 398

Magazyn13 43 78 348

Stołówka13 43 78 797

Pralnia

Kierownik13 43 78 224

Magazyn czysty13 43 78 226

Magazyn brudny13 43 78 228

Centralna Sterylizatornia

Kierownik13 43 78 258

Trakt Sekcyjny

Kierownik13 43 78 217

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

Rejestracja13 43 78 309

Kierownik13 43 78 338

Analizy13 43 78 476

NSZOZ "Maja"

Por. Alergologiczna - pielęgniarka13 43 78 287

Por. Alergologiczna - lekarz13 43 78 756

Por. Logopedyczna13 43 78 406

Por. Neurologiczna - pielęgniarka13 43 78 271

Por. Alergologiczna - lekarz13 43 78 514

Por. Okulistyczna - gabinet13 43 78 523

SP Zakład Opieki Stomatologicznej

Chirurgia13 43 78 727

Gabinet13 43 78 722

Bar

Informacja13 43 78 410