Kontakt:

Lokalizacja Numer
Rejestracja 13 43 78 323
Dyżurka 13 43 78 482
Kierownik (lek. Magdalena Gródek-Bargieł) 13 43 78 268

Zasady odbioru wyników badań wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej:

• Wyniki badań wykonanych na zlecenie lekarza z poradni specjalistycznych Szpitala przekazywane są bezpośrednio do poradni

• Wyniki badań wykonywanych na zlecenie innych podmiotów wydawane są pacjentom lub przekazywane zleceniodawcy (zgodnie z dyspozycją zawartą w umowie)

• Wyniki wydawane są pacjentowi (po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość) lub osobie pisemnie przez niego upoważnionej (wzór upoważnienia dostępny w rejestracji)

• Odbiór wyników – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:30

Wykonywane świadczenia:

• Klasyczne przeglądowe zdjęcia Rtg

• Badania kontrastowe przewodu pokarmowego, układu moczowego

• Standardowe badania mammograficzne, mammograficzne zdjęcia powiększone oraz zdjęcia z celowanym uciskiem

• Pełen zakres badań USG - jamy brzusznej, narządów powierzchownych, badania dopplerowskie naczyń krwionośnych szyi i kończyn

• Biopsje cienkoigłowe pod kontrolą USG

• Tomografia komputerowa - badania dynamiczne, naczyniowe, perfuzji mózgowej, badania endoskopowe wirtualne, rekonstrukcje trójwymiarowe

Wykorzystywany sprzęt:

• Aparat USG z kolorowym Dopplerem - TOSHIBA SSA-790A Aplio XG

• Aparat USG z kolorowym Dopplerem - GE LOGIQ E9

• Aparat do wykonywania mammografii w technice ucyfrowionej - GE SENO DR

• Aparat Rtg z torem wizyjnym - QUANTUM QUEST HF z panelem detekcyjnym DR

• Aparat Rtg z torem wizyjnym - EIDOS RF 439 z panelem detekcyjnym DR

• Aparat Rtg z torem wizyjnym - APELEM BACCARA

• Aparat do wykonywania spiralnej tomografii komputerowej - Siemens EMOTION 6
Zakład Diagnostyki Obrazowej zdj 1
Zakład Diagnostyki Obrazowej zdj 2
Zakład Diagnostyki Obrazowej zdj 3