Komisja Etyki jest powołana do rozwiązywania problemów w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie oraz do prowadzenia doradztwa etycznego w przypadkach klinicznych.

W ramach Komisji Etyki funkcjonuje Zespół ds. Uporczywej Terapii, który zajmuje się prowadzeniem doradztwa i wsparcia dla personelu Szpitala oraz rodzin pacjentów, w tym formułowaniem wytycznych określających sposób postępowania w przypadkach leczenia pacjenta u kresu życia, zapobiegających zjawisku uporczywej terapii.

Wnioski należy składać pisemnie na adres:
Komisja Etyki Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Wszelkie informacje dostępne w pokoju 204 (poziom administracji)

Email: komisjaetyki@krosno.med.pl

Telefon: 13 43 78 678

Pliki do pobrania:
- Kodeks Etyki Lekarskiej
- Kodeks Etyki Pielęgniarki i Położnej
- Etyczne podstawy podejmowania decyzji
- Opieka duszpasterska
- Problemy etyczne w opiece nad chorymi w stanach terminalnych
- Opieka duchowa niezbędną składowa w dobie COVID-19
- Opieka paliatywna w czasie pandemii COVID-19
- Prawa pacjenta w okresie COVID-19
- Bioetyka początku życia
- Prawo pacjenta do obecności osoby bliskiej a zakaz odwiedzin w Szpitalach
- Eutanazja a samobójstwo
- Etycznoprawne aspekty telekonsultacji lekarskich
- Rozpoczynanie i powstrzymywanie się od intensywnej terapii u chorych na COVID-19 w nadzwyczajnej sytuacji dysproporcji między zapotrzebowaniem a dostępnymi zasobami
Szpital w Krośnie
Szpital w Krośnie
Szpital w Krośnie