Informacje ogólne:

Jednostka Nr telefonu
Rejestracja telefoniczna: 13 43 78 534
Poradnia: 13 43 78 534
Rejestracja internetowa: PSIM
Wymagany bilet kolejkowy: tak
Miejsce rejestracji do poradni: Budynek H (poziom poradni specj. dla dzieci)
Miejsce udzielania porad: Budynek H

Harmonogram przyjęć:

Lekarz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
dr n. med. Rafał Fornal 15:05 - 16:00 7:00 - 7:30 - - 7:30 - 14:00
lek. Maria Kowalewska - 12:00 - 18:00 7:30 - 14:00 7:30 - 14:00 -