Rejstracje - dorośli

Rejestracja do poradni specjalistycznych 13 43 78 426

Pracownia Endoskopii - Rejestracja 13 43 78 407

SOR - Rejestracja 13 43 78 559

Pracownia Fizjoterapii - Rejestracja, Fizykoterapia 13 43 78 313

Pracownia Fizjoterapii - Rejestracja, Fizykoterapia 13 43 78 313

Poradnia Odwykowa - Rejestracja 13 43 78 750

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc - Rejestracja 13 43 78 535

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Rejestracja (ul. Grodzka 45) 13 43 74 866

Poradnia Dermatologiczna - Rejestracja (ul. Grodzka 45) 13 43 74 843

Rejstracje - dzieci

Rejestracja do poradni specjalistycznych 13 43 78 534

Jednostki zewnętrzne na terenie Szpitala

Affidea - Rezonans magnetyczny - Rejestracja 13 43 66 261

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Rejestracja 13 43 78 309

Fresenius - Oddział Nefrologii - Rejestracja 13 43 01 995

SPZ Opieki Stomatologicznej 13 43 78 727

Card image
Card image
Card image