Towarzystwo Przyjaciół Szpitala przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie
ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno
NIP: 684 23 56 410

Konto: Bank Nowy BFG S.A. 32 8642 1083 2002 8328 9156 0001

https://www.facebook.com/Towarzystwo-Przyjaciół-Szpitala-w-Krośnie

Do pobrania:
Informacja publiczna za 2023 r.
Informacja publiczna za 2020 r.