Dane kontaktowe:

Jednostka Nr telefonu
Kierownik oddziału 13 43 78 761
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 762
Rejestracja pacjentów 13 43 78 767
Dyżurka pielęgniarek 13 43 78 543
Oddział 13 43 78 760

Lokalizacja:

Oddział zlokalizowany jest poza głównym kompleksem budynków przy ul. Korczyńskiej 57 (w kiernku Korczyny).
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Szpital Krosno zdj 1
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Szpital Krosno zdj 2
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Szpital Krosno zdj 3

Personel:

Personel Specjalizacja
mgr Nowak Renata kierownik oddziału
lek. Szepelak Mariusz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych
lek. Witold Wilusz I stopień specjalizacji w dziedzinie psychiatrii
mgr Gazda Bogumiła pielęgniarka oddziałowa

Profil działalności:

Wykonywane świadczenia :

• realizacja podstawowego programu psychoterapii uzależnień od alkoholu,
• udzielanie indywidualnych świadczeń zabiegowo-leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu,
• prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych,
• przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program psychoterapeutyczny do kontynuowania psychoterapii w programie ambulatoryjnym

Procedury wykonywane :

• badanie lekarskie
• Ocena psychologiczna
• Diagnoza uzależnienia
• Diagnoza problemowa
• Sesje psychoterapii grupowej
• Sesje psychoterapii indywidualnej
• Farmakoterapia
• Konsultacje psychiatryczne i inne według potrzeb
• Czynności pielęgniarsko - zabiegowe

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla osób leczonych od alkoholu liczy 25 łóżek. Wraz z Kierownikiem Oddziału pracuje tam 10 - osobowy personel, który całodobowo sprawuje opiekę nad pacjentami.