Dane kontaktowe:

Jednostka Nr telefonu
Sekretariat 13 43 78 704
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 703
Kierownik oddziału 13 43 78 382
Dyżurka pielęgniarek 13 43 78 274
Telefon dla pacjentów 13 43 78 693

Lokalizacja:

Oddział zlokalizowany jest w Budynku H na piętrze 2.
Oddział Otorynolaryngologii zdj 1
Oddział Otorynolaryngologii zdj 2
Oddział Otorynolaryngologii zdj 3

Personel:

Personel Specjalizacja
lek. Piotr Jurczak kierownik oddziału, specjalista w dziedzinie audiologii i foniatrii oraz otolaryngologii
lek. Kowalczyk-Najbar Anna specjalista w dziedzinie otorynolaryngologii
lek. Lasota Anna specjalista w dziedzinie otorynolaryngologii oraz alergologii
lek. Miller Alicja specjalista w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej
dr n. med. Rolniak Łukasz specjalista w dziedzinie otorynolaryngologii
lek. Rygiel Paweł specjalista w dziedzinie otorynolaryngologii
lek. Urbanek Honorata specjalista w dziedzinie otorynolaryngologii oraz otorynolaryngologii dziecięcej
lek. Balcewicz Bartosz w trakcie specjalizacji
lek. Garbarz Zuzanna w trakcie specjalizacji
Sebastianka Aldona piel. oddziałowa, specjalistka higieny i epidemiologii

Profil działalności:

Wykonywane świadczenia :

Operacje endoskopowe nosa i zatok przynosowych (FESS)
Operacje plastyczne i funkcjonalne nosa
Operacje nosa z dostępu zamkniętego i otwartego Endoskopowe operacje niedrożności dróg łzowych (Dakrocystorhinostomia -DCR)
Operacje migdałków podniebiennych u dzieci i dorosłych
Operacje migdałka gardłowego u dzieci
Operacje uszu - tympanoplastyki otwarte i zamknięte
Drenaż wentylacyjny ucha środkowego
Operacja odstających uszu
Operacje plastyczne małżowin usznych
Operacje mikrochirurgiczne krtani
Diagnostyka onkologiczna nowotworów w obrębie głowy i szyi
Operacje guzów skóry z plastyką ubytków skóry
Operacje ślinianek
Operacje guzów w obrębie szyi
Leczenie operacyjne obturacyjnego bezdechu sennego
Zabiegi laryngologiczne z użyciem lasera operacyjnego - Tulowo/Holmowego
Endoskopowa diagnostyka schorzeń nosa, gardła i krtani u dzieci i dorosłych
Diagnostyka onkologiczna nowotworów w obrębie głowy i szyi
Kompleksowa ocena narządu równowagi z użyciem wideoelektronystagmografii
Kompleksowa ocena słuchu u dzieci i dorosłych:
Subiektywna: (audiometria tonalna, próby nadprogowe, BOA, VRA)
Obiektywna: audiometria impedancyjna, impedancyjna szerokopasmowa, otoemisje akustyczne oraz metodą słuchowych odpowiedzi wywołanych z pnia mózgu (ABR)
Obiektywne badania słuchu w śnie fizjologicznym (nocne badania słuchu)
Diagnostyka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego: Neuroflow - platforma zmysłów
Realizacja Powszechnego Przesiewowego Programu Badania Słuchu u noworodków pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Porady udzielane w ramach: Poradni Otorynolaryngologicznej dla Dorosłych, Poradni Otorynolaryngologicznej dla Dzieci, Centrum Diagnostyki Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Słuchu, Głosu i Mowy z Poradnią
Audiologiczno-Foniatryczną
Kompleksowa rehabilitacja dzieci z niedosłuchami i zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego
Pełna otoplastyka i protetyka zaburzeń słuchu od wieku noworodkowego
Ustawienia procesorów mowy implantów ślimakowych
Rehabilitacja zaburzeń głosu i mowy u dzieci i dorosłych
Rehabiltacja głosu u pacjentów po laryngektomii

Wykorzystywany sprzęt :

Zestaw do chirurgii endoskopowej nosa i zatok przynosowych
Laser operacyjny Tulowo/Holmowy
Urządzenie do hemostazy przy użyciu plazmy argonowej
Nawigacja śródoperacyjna do chirurgii endoskopowej nosa i zatok
Monitoring nerwów czaszkowych
Mikroskop operacyjny
Endoskopy otologiczne
Zestaw do operacji uszu
Zestaw do mikrochirurgii krtani
Audiometry kliniczne tonalne
Audiometr kliniczny do badań audiometrii słownej
Audiometry impedancyjne
Urządzenia do badania potencjałów słuchowych wywołanych z pnia mózgu (ABR)
Otoemisja akustyczna
Wideonystagmograf i elektronystagmograf
Nasofiberoskop giętki
Wideolaryngostroboskop lupowy

Współdziałamy ze „Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół - Dzieci z Wadami Słuchu” między innymi organizacja turnusów rehabilitacyjnych.

Zabiegi operacyjne wykonujemy na dedykowanej sali operacyjnej nowoczesnego bloku operacyjnego 5 dni w tygodniu.

Oddział posiada akredytacje do prowadzenia specjalizacji z otorynolaryngologii i staży kierunkowych.

Ścisła współpraca z Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie.