Usługi w zakresie mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi oraz sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych i bielizny na rzecz komórek organizacyjnych Szpitala oraz usługi sterylizacyjne dla Niepublicznych i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, gabinetów lekarskich, stomatologicznych, kosmetycznych i innych jednostek zewnętrznych na podstawie zawartych umów.

Kontrola skuteczności procesów mycia i dezynfekcji i sterylizacji przeprowadzona jest metodami:
• fizycznymi
• chemicznymi
• biologicznymi

Wszystkie dane z monitorowania są archiwizowane i dostępne dla potwierdzenia jałowości sterylizowanego materiału.

Wyposażenie:
• przelotowe myjnie – dezynfektory
• przelotowe sterylizatory parowe
• sterylizatory niskotemperaturowe: gazowy i plazmowy

Czynności związane z dekontaminacją sprzętu wykonuje wykwalifikowany personel, posiadający uprawnienia do obsługi urządzeń ciśnieniowych. Klient podpisując umowę ma zagwarantowane wykonanie usługi na wysokim poziomie za przystępną cenę.

Godziny przyjęć materiału do Centralnej Sterylizatorni:
codziennie: 6:00 do 8:00, 12:00 do 15:00, 18:00 do 19:00

Godziny wydawania materiału z Centralnej Sterylizatorni:
sterylizacja gazowa: 7:30 do 8:00
sterylizacja plazmowa i parowa: 6:00 do 8:00, 12:00 do 15:00, 18:00 do 19:00

Więcej informacji:
Centralna sterylizatornia - tel. 13 43 78 356
Sekcja Organizacji i Marketingu - tel. 13 43 78 723 (w sprawie umów i nawiązania współpracy)