Dane kontaktowe:

Jednostka Nr telefonu
Dyżurka pielęgniarek 13 43 78 503
Dyżurka lekarzy I 13 43 78 345
Dyżurka lekarzy II 13 43 78 464
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 434

Lokalizacja:

Oddział zlokalizowany jest w budynku A, na poziomie 0.
Anestezjologii i Intensywnej Terapii zdj 1
Anestezjologii i Intensywnej Terapii zdj 2
Anestezjologii i Intensywnej Terapii zdj 3

Personel:

Personel Specjalizacja
lek. Woźniak Irena kierownik oddziału, specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Bugajska Magdalena specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Hejnar-Hajduk Alicja specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Janiec Ewa specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Jaźwiecka Katarzyna specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Malinowska-Knurek Magdalena specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Orszulak Piotr specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Pelczarska Jolanta specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Sokołowski Marcin specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Ślączka Wojciech specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Zacharjasz Magdalena specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Wilusz Piotr specjalista w dziedzinie kardiologii, w trakcie specj. w dziedz. anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Michnowicz-Pieprzak w trakcie specj. w dziedz. anestezjologii i intensywnej terapii
mgr Zięba Bogumiła pielęgniarka oddziałowa, specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

Profil działalności:

Wykonywane świadczenia z zakresu anestezjologii - znieczulanie pacjentów leczonych na oddziałach zabiegowych; znieczulanie do badań diagnostycznych. Wykonywane świadczenia z zakresu Intensywnej Terapii - leczenie pacjentów w stanach zagrożenia w wyjątkowych sytuacjach dzieci powyżej 5 r.ż.

Wykorzystywany sprzęt:
Aparaty do znieczulania
Respiratory
Pompy infuzyjne
Defibrylatory
Inhalatory
Monitoring
Pulsoksymetry
Capnografy
Aparat do Ekg