Dane kontaktowe:

Jednostka Nr telefonu
Rejestracja, segregacja 13 43 78 559
Dyżurka pielęgniarek 13 43 78 543
Obszar obserwacyjny 13 43 78 291
Izba Przyjęć Planowych 13 43 78 564
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 494

Lokalizacja:

Oddział zlokalizowany jest w Budynku C na poziomie 0.
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital Krosno zdj 1
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital Krosno zdj 2
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital Krosno zdj 3

Personel:

Personel Specjalizacja
lek. Bazia Andrzej kierownik oddziału, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej
lek. Krukowski Paweł specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii
lek. Łukaszek Daniel -
lek. Kaistro Yuliia -
mgr Grysztar Ewa pielęgniarka oddziałowa, specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego i zachowawczego

Profil działalności:

Szpitalny Oddział Ratunkowy udzielna niezbędnej pomocy chorym w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia, chorym, którzy doznali urazu w dniu zgłoszenia się do oddziału.

Zadaniem oddziału jest podejmowanie i prowadzenie czynności diagnostycznych i leczniczych u pacjentów przywożonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego lub zgłaszających się do oddziału samodzielnie w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Przygotowanie pacjenta do dalszych etapów leczenia w innych oddziałach szpitala, lub - w przypadku, gdy potrzeby leczenia specjalistycznego przekraczają możliwości szpitala - przekazanie do właściwego ośrodka o wyższej referencyjności. Oddział dysponuje karetką wyposażoną w specjalistyczny sprzęt ratunkowy oraz w wykwalifikowany personel z ratownikami medycznymi.

Oddział pełni jednocześnie funkcję izby przyjęć - w planowej Izbie Przyjęć przyjmowani są pacjenci od godz. 7:00 do 14:00

SOR nie zajmuje się diagnostyką i badaniami, które mogą być wykonywane w podstawowej opiece zdrowotnej.

Triage obejmuje wszystkich pacjentów zgłaszających się do SOR.

Triage ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom zgłaszającym się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Pozwala na efektywne zarządzanie opieką medyczną, eliminację sztucznie wytwarzanych kolejek pacjentów i tym samym ustalenie klinicznych priorytetów postępowania.

Celem segregacji jest zapewnienie laminarnego przepływu pacjentów przez oddział, oraz zminimalizowanie ryzyka błędu w ocenie stanu pacjenta.

System segregacji służy ponadto do oceny, czy przyjęcie w SOR jest umotywowane faktycznym stanem pacjenta, a co za tym idzie do uzasadnienia odmowy przyjęcia, do oceny rokowania, stawiania wstępnej diagnozy, lepszego wykorzystania zasobów oddziału.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie przyjął trzystopniowy system triage, który pozwala podzielić pacjentów na 3 kategorie uwzględniające sytuację zdrowotną pacjenta.