Kontakt:

Lokalizacja Numer
Pracownia 13 43 78 456
Bank Krwi 13 43 78 783
Fax 13 43 78 205
Kierownik (mgr Ewelina Zagórska) 13 43 78 456

Informacja ogólna:

Wykonywanie badań przez całą dobę:

• Oznaczanie grup krwi, układu ABO i antygenu D z układu Rh

• Przeglądowe badanie alloprzeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych

• Próby zgodności serologicznej wraz z obowiązujacymi badaniami

• Badania immunohematologiczne w diagnostyce choroby hemolitycznej noworodka

• Badania kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego w układzie Rh

• Oznaczanie dla celów diagnostycznych i krwiolecznictwa antygenów z różnych układów grupowych krwinek czerwonych

• Identyfikacja alloprzeciwciał odpornościowych

• Badania grup krwi dla celów trwałej ewidencji - wypisywanie krewkart

• Uczestnictwo w krajowej i międzynarodowej kontroli jakości badań immunotransfuzjologicznych: Zaświadczenia z maksymalną ilością punktów - uczestnictwo w organizowanym 4 razy w roku Krajowym Programie Zewnętrznej Kontroli Jakości (IHiT- Warszawa). Certyfikat z oceną bardzo dobrą; uczestnictwo w Międzynarodowym Programie Kontroli Jakości DiaMed 2010

• Wykorzystywanie sprzętu firmy DiaHem do badań w mikrometodzie kolumnowej w żelu dekstranowym.

• Zamawianie, przechowywanie oraz zaopatrywanie w krew i jej składniki oddziały szpitalne przez całą dobę.

Pobieranie materiału do badań grup krwi i alloprzeciwciał u osób ambulatoryjnych - Punkt Pobrań przy Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii w dni powszednie od godz. 7:15 do 13:45

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej Szpital Krosno zdj 1
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej Szpital Krosno zdj 2
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej Szpital Krosno zdj 3