Informacja ogólna:

Stawiamy nacisk na podnoszenie kwalifikacji personelu poprzez umożliwienie udziału w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych z dziedzin przydatnych do pracy w laboratorium.

Wykonujemy badania z zakresu:
• hematologii (morfologia krwi)
• koagulologii (układ krzepnięcia)
• chemii klinicznej (białka specyficzne, enzymy, elektrolity, gospodarka tłuszczowa)
• immunochemii (hormony, markery: nowotworowe, chorób serca, chorób zakaźnych, alergeny,autoprzeciwciała)
• analityki ogólnej (leki, narkotyki, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyny z jam ciała, mocz, kał)
• mikrobiologia (bakterie, grzyby, wirusy, pasożyty, prątki gruźlicy)

Do badań stosujemy aparaturę i odczynniki renomowanych firm:
• Roche Diagnostics
• Sysmex
• BioMerieux
• Euroimmun
• Wertfen
• Allmed
• BorPol
• BD

Posiadamy laboratoryjny system informatyczny, który umożliwia komunikację z systemem szpitalnym wg protokołu HL7 oraz pomaga śledzić poszczególne etapy pracy w laboratorium, kontrolę jakości oraz gospodarkę odczynnikami.

Stosujemy kontrolę wewnątrzlaboratoryjną oraz uczestniczymy w programach kontroli zewnętrznej: Centralny Ośrodek Badań Jakości - Łódź, RIQAS, Labquality - program międzynarodowy, Polmicro - Warszawa (program mikrobiologiczny) z których systematycznie otrzymujemy certyfikaty jakości.

Pracujemy w systemie całodobowym 7 dni w tygodniu. Materiał do badań pobieramy od poniedziałku do piątku na czczo w godzinach: 7:15 - 13:45, w przypadkach pilnych do 18:00. W soboty, niedziele i święta tylko w przypadkach pilnych od 8:00 do 14:00.

Wydawanie wyników od poniedziałku do piątku: 7:15 - 13:30 i 15:00 - 17:30

W naszej pracy stawiamy nacisk na wydawanie rzetelnych i wiarygodnych wyników.

Kontakt:

Lokalizacja Numer
Biochemia 13 43 78 423
Hematologia 13 43 78 513
Mikrobiologia 13 43 78 533
Pobieranie materiału 13 43 78 357
Przyjmowanie materiału 13 43 78 430
Kierownik (mgr Liliana Guzik - specjalista diagnostyki laboratoryjnej) 13 43 78 330
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii zdj 1
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii zdj 2
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii zdj 3