Dane kontaktowe:

Jednostka Nr telefonu
Sekretariat 13 43 78 771
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 500
Kierownik oddziału 13 43 78 252

Lokalizacja:

Oddział zlokalizowany jest w Budynku A na piętrze 4.
Oddział Kardiologiczny zdj 1
Oddział Kardiologiczny zdj 2
Oddział Kardiologiczny zdj 3

Personel:

Personel Specjalizacja
lek. Przyprawa Antoni kierownik oddziału, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz kardiologii
lek. Bochenek Julia -
lek. Janowski Paweł specjalista w dziedzinie kardiologii
lek. Jasionowska Julita specjalista w dziedzinie kardiologii
lek. Kazalska Ewa specjalista w dziedzinie kardiologii oraz chorób wewnętrznych
lek. Kocyłowski Witold specjalista w dziedzinie kardiologii oraz chorób wewnętrznych
lek. Kostański Andrzej specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. Krzanowska Małgorzata specjalista w dziedzinie kardiologii oraz chorób wewnętrznych
lek. Płoszczyca Marek specjalista w dziedzinie kardiologii oraz chorób wewnętrznych
lek. Siedlecka Joanna specjalista w dziedzinie kardiologii
lek. Stec Grzegorz specjalista w dziedzinie kardiologii oraz chorób wewnętrznych
lek. Walciszek-Stec Katarzyna specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. Węgrzyn Aneta specjalista w dziedzinie kardiologii oraz chorób wewnętrznych
lek. Żaczek Wojciech specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
mgr Poręba Joanna pielęgniarka oddziałowa, specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego

Profil działalności:

Oddział Kardiologiczny powstał w czerwcu 1997 roku, po przeniesieniu większości oddziałów szpitala do nowego kompleksu budynków przy ulicy Korczyńskiej. Od 1986 roku istnieje Ośrodek Wszczepiana Rozruszników Serca. Rocznie wszczepia się około 250 urządzeń.

Oddział posiada II stopień referencyjności, ma możliwość szkolenia lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.

Wykorzystywany sprzęt:

sala zabiegowa do implantacji kardiostymulatorów w strukturze oddziału (rozruszniki serca, kardiowertery-defibrylatory, układy resynchronizujące, stymulacja pęczka Hisa);
pracownia echokardiografii przezklatkowej (spoczynkowej i obciążeniowej) oraz przezprzełykowej;
bieżnia do testów wysiłkowych;
zestawy do monitorowania holterowskiego;
zestaw do testów pochyleniowych.