Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie w roku 2023 zakupił dzięki dotacji z Funduszu Medycznego urządzenia robotyczne w postaci:
-stacjonarnych robotów rehabilitacyjnych kończyn dolnych - 2 szt.
-mobilnych robotów rehabilitacyjnych kończyn dolnych - 4 szt.
-mobilnego robota rehabilitacyjnego górnych partii ciała - 1 szt.Krośnieński Szpital zakupił urządzenie do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i dolnych z biofeedback dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej.

Szpital ponownie znalazł się w gronie realizatorów programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD. Dzięki temu do Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej trafił nowoczesny aparat do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i dolnych z biofeedback o wartości ok. 140 tysięcy złotych.

Urządzenie to umożliwia wykonywanie m.in. zrobotyzowanych ćwiczeń biernych oraz siłowych ćwiczeń z oporem dynamicznym. Celem zadania jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie wczesnej rehabilitacji neurologicznej osób po udarze mózgu.

Dzięki wsparciu z Ministerstwa Zdrowia, Szpital zapewnił pacjentom dostęp do jeszcze wyższej jakości usług diagnostycznych w zakresie rehabilitacji.