Dane kontaktowe:

Jednostka Nr telefonu
Sekretariat 13 43 78 320
Pielęgniarz oddziałowy 13 43 78 501
Dyżurka lekarzy 13 43 78 413
Kierownik oddziału 13 43 78 219
Telefon dla pacjentów 13 43 78 646

Lokalizacja:

Oddział zlokalizowany jest w budynku A, na piętrze 3.
Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych zdj 1
Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych zdj 2
Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych zdj 3

Personel:

Personel Specjalizacja
lek. Zajdel Tomasz kierownik oddziału, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz diabetologii
lek. Borek Andrzej specjalista w dziedzinie endokrynologia oraz chorób wewnętrznych
lek. Hołda Waldemar specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz hematologii
lek. Kaistro Yuliia
lek. Kowalewski Janusz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. Litkowski Robert specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. Panocha Bartłomiej specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. Piękoś Grzegorz specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz chorób wewnętrznych
lek. Siuciak Katarzyna specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz hipertensjologii
lek. Zielińska Irena specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. Strzała Drozd-Anna w trakcie specjalizacji
lek. Suchodolska-Prus Agnieszka w trakcie specjalizacji
mgr Kmiotek Wojciech p.o. pielęgniarz oddziałowy, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego

Profil działalności:

Wykonywane świadczenia:

Diagnostyka i leczenie schorzeń internistycznych (głównie metabolicznych i nadciśnienia tętniczego)
Diagnostyka hematologiczna i leczenie ambulatoryjne schorzeń hematoonkologicznych
Diagnostyka endoskopowa górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego z użyciem wysoko specjalistycznego video sprzętu
Leczenie i edukacja trudnych chorych cukrzycowych

Wykorzystywany sprzęt:

Aparat ultrasonograficzny
Aparat do ultrasonokardiografii
Pracownia endoskopowa
Sprzęt do 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego-ABPM
Sprzęt o intensywnego nadzoru (monitorowania)