W Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie funkcjonuje 12 związków zawodowych.