Dane kontaktowe:

Jednostka Nr telefonu
Dyżurka pielęgniarek 13 43 74 890
Sekretariat 13 43 78 827

Lokalizacja:

Oddział zlokalizowany jest przy ul. Grodzkiej 45, na piętrze 0.
Dzienny Oddział Psychiatryczny zdj 1
Dzienny Oddział Psychiatryczny zdj 2
Dzienny Oddział Psychiatryczny zdj 3

Personel:

Personel Specjalizacja
dr n. med. Wesecka Agnieszka kierownik oddziału, specjalista w dziedzinie psychiatrii
mgr Woźniak Kinga specjalista psychoterapii uzależnienia od alkoholu w procesie certyfikacji

Profil działalności:

Jednostki chorobowe, które leczymy:

schizofrenia i psychozy z kręgu schizofrenii F20 – F29
zaburzenia afektywne (depresja, hipomania, zaburzenia afektywne dwubiegunowe) F30 – F39
zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną F40 – F49
zaburzenia odżywiania i snu F50 – F59
zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych F60 - F69

Nie przyjmujemy osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych. Pobyt na oddziale trwa maksymalnie do 59 dni.

Działalność lecznicza obejmuje procedury medyczne:

diagnostyka chorób
psychoterapia grupowa
psychoterapia indywidualna
diagnostyka neuropsychologiczna
treningi rozwijania umiejętności psychologicznych (trening z zakresu komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, trening radzenia sobie ze stresem, trening z zakresu autoprezentacji, trening radzenia sobie z lękiem)
terapia zajęciowa
treningi relaksacyjne

W trakcie hospitalizacji pacjenci korzystają ze sprzętu rehabilitacyjnego (rowerek, atlas, tenis stołowy) oraz z zajęć rekreacyjnych w plenerze (wycieczki, spacery). Pacjenci pozostają na oddziale w godzinach od 8.00 do 14.30, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.