Chcielibyśmy poinformować i zaprosić do korzystania z Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi Województwa Podkarpackiego.

Aplikacja SmartPZP, dostępna jest pod adresem https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zastosowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (.pdf)

Wykaz postępowań dostępny pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow