Dane kontaktowe:

Jednostka Nr telefonu
Sekretariat 13 43 78 587
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 324
Kierownik oddziału 13 43 78 550
Telefon dla pacjentów 13 43 78 695

Lokalizacja:

Oddział zlokalizowany jest w Budynku A na piętrze 5.
Oddział Neurologiczny zdj 1
Oddział Neurologiczny zdj 2
Oddział Neurologiczny zdj 3

Personel:

Personel Specjalizacja
dr n. med. Jucha Rafał kierownik oddziału, specjalista w dziedzinie neurologii
lek. Bukowiec-Popiel Aneta specjalista w dziedzinie neurologii
lek. Kacprzyk Jarosław specjalista w dziedzinie neurologii
lek. Krzanowska Katarzyna specjalista w dziedzinie neurologii
lek. Marosz Tomasz specjalista w dziedzinie neurologii oraz medycyny rodzinnej
lek. Połuszejko-Szmidt Barbara specjalista w dziedzinie neurologii
lek. Salwa Grzegorz specjalista w dziedzinie neurologii
lek. Turowska Beata specjalista w dziedzinie neurologii
lek. Wilk Małgorzata specjalista w dziedzinie neurologii
mgr Urbaniak Teresa pielęgniarka oddziałowa, specjalistka pielęgniarstwa neurologicznego i zachowawczego

Profil działalności:

Do zadań Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarów Mózgowych należą:

sprawowanie stacjonarnej opieki diagnostyczno-leczniczej nad pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi
prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej chorych po udarach mózgu w oddziale
prowadzenie działań profilaktycznych i rehabilitacyjnych w Intensywnym Nadzorze Neurologicznym
prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej chorych ze schorzeniami kręgosłupa
prowadzenie rehabilitacji logopedycznej
konsultacje neurologiczne
prowadzenie specjalizacji dla lekarzy etatowych oraz lekarzy z innych szpitali
wykonywanie badań EEG
wykonywanie badań EMG
zabezpieczenie pracy Poradni Neurologicznej

Wykorzystywany sprzęt:

kardiomonitory
respirator
defibrylator
pompy infuzyjne
klimatyzację