Dane kontaktowe:

Jednostka Nr telefonu
Sekretariat 13 43 74 827
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 74 825
Kierownik oddziału 13 43 74 820
Dyżurka pielęgniarek 13 43 74 823

Lokalizacja:

Oddział zlokalizowany jest przy ul. Grodzkiej 45 na piętrze 2.
Oddział Medycyny Paliatywnej zdj 1
Oddział Medycyny Paliatywnej zdj 2
Oddział Medycyny Paliatywnej zdj 3

Personel:

Personel Specjalizacja
dr n. med. Sebastianka Mariusz kierownik oddziału, specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz chorób zakaźnych
lek. Kumiega-Glazar Joanna specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
Ginalska-Wilk Ewa piel. oddziałowa, specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego

Profil działalności:

Wykonywane zabiegi w zakresie leczenia paliatywnego osób ze schorzeniami nowotworowymi prowadzi się:

leczenie bólu nowotworowego i innego wg drabiny analgetycznej WHO
leczenie objawowe powikłań choroby nowotworowej
psychoterapia
leczenie przeciwdepresyjne
leczenie odleżyn i profilaktyka przeciwodleżynowa
specjalistyczna paliatywna opieka pielęgniarska

Wykonywane zabiegi w zakresie leczenia paliatywnego osób z przewlekłymi schorzeniami neurologicznymi i geriatrycznymi :

kontynuacja szpitalnego leczenia przyczynowego obłożnie chorych o ustalonym rozpoznaniu choroby neurologicznej i geriatrycznej,
leczenie objawowe powikłań chorobowych,
podstawowe zabiegi rehabilitacyjne prowadzone przez dyplomowanego rehabilitanta,
psychoterapia,
leczenie odleżyn i profilaktyka przeciwodleżynowa,
specjalistyczna paliatywna opieka pielęgniarska

Wykorzystywany sprzęt:

podnośnik rehabilitacyjny
podnośnik rehabilitacyjny wannowy
ssaki próżniowe
defibrylator z wózkiem reanimacyjnym
kardiomonitor
elektrokardiograf
pompy infuzyjne
glukometry

W oddziale istnieją możliwości całodobowej obecności najbliższej rodziny przy chorym. Opieka duchowna dostępna przez całą dobę (obecność Kaplicy). Chory ma nieograniczony dostęp do telefonu przyłóżkowego . Każda sala posiada radio, zaś w pokoju gościnnym oddziału znajduje się TV. Oddział posiada własną bibliotekę.