Oddział Dziecięcy jest otwarty dla rodziców i opiekunów, którzy mogą przez całą dobę sprawować opiekę nad swoimi dziećmi. Starając się umilić czas pobytu w oddziale naszym małym pacjentom, dysponujemy: świetlicą wyposażoną w gry oraz zabawki, zaś dzieci odwiedzające poradnie zapraszamy do kącika zabawy, gdzie czekają na nich bajki wyświetlane na ekranie, zabawki oraz klocki.

Dane kontaktowe:

Jednostka Nr telefonu
Kierownik oddziału 13 43 78 553
Dyżurka lekarska (dz. małe) 13 43 78 597
Dyżurka lekarska (dz. duże) 13 43 78 579
Pielęniarka oddziałowa 13 43 78 581
Dyżurka pielęgniarek I 13 43 78 580
Dziecięca Izba Przyjęć 13 43 78 570
Boks matek "A" 13 43 78 691
Boks matek "B" 13 43 78 710
Boks matek "C" 13 43 78 708
Boks matek "D" 13 43 78 721

Lokalizacja:

Oddział zlokalizowany jest w Budynku H, na poziomie 0 (dzieci starsze) i 1 (dzieci młodsze).
Oddział Dziecięcy zdj 1
Oddział Dziecięcy zdj 2
Oddział Dziecięcy zdj 3

Personel:

Personel Specjalizacja
lek. Mrozek Jacek kierownik oddziału, specjalista w dziedzinie pediatrii
dr n. med. Fornal Rafał specjalista w dziedzinie pediatrii oraz alergologii
dr n. med. Pyzia Łukasz specjalista w dziedzinie pediatrii, w trakcie specjalizacji z chorób płuc dzieci
lek. Golowski Sylwester -
lek. Jędrusiak Piotr specjalista w dziedzinie pediatrii
lek. Kolanko Małgorzata -
lek. Krzanowska-Świerkosz Joanna specjalista w dziedzinie pediatrii
lek. Przydział-Słowik specjalista w dziedzinie pediatrii oraz nefrologii
lek. Pytlowany Małgorzata specjalista w dziedzinie pediatrii oraz diabetologii
lek. Sieniawska Paulina specjalista w dziedzinie pediatrii, w trakcie specjalizacji w dziedzinie reumatologii
lek. Kot Dominika w trakcie specjalizacji
lek. Kupaj Aleksandra w trakcie specjalizacji
lek. Pawłowska Paulina w trakcie specjalizacji
lek. Wanat Agnieszka w trakcie specjalizacji
Bocheńska Mariola pielęgniarka oddziałowaProfil działalności:

Diagnostyka i leczenie schorzeń:

Układu oddechowego - ostrych i przewlekłych chorób, astmy, gruźlicy;
Przewodu pokarmowego - ostrych i przewlekłych biegunek, zaburzeń wchłaniania, choroby wrzodowej i refluksowej, zaburzeń czynnościowych jelit;
Układu krążenia - wstępna diagnostyka wad serca, zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń.
Nerek i dróg moczowych - zakażeń układu moczowego, zespołu nerczycowego, diagnostyka wad wrodzonych układu moczowego, kamicy moczowej;
Układu krwiotwórczego - niedokrwistości, wstępna diagnostyka chorób rozrostowych krwi, skaz krwotocznych;
Układu nerwowego - zaburzeń napadowych, opóźnienia rozwoju psychicznego i fizycznego, zaburzeń zachowania, wrodzonych lub nabytych uszkodzeń układu nerwowego;
Reumatologicznych - młodzieńczego idiomatycznego zapalenia stawów, młodzieńczego tocznia rumieniowatego, układowego zapalenia naczyń.

Wewnątrz Szpitala Oddział współpracuje z wieloma poradniami dziecięcymi: Neurologiczną, Laryngologiczną, Reumatologiczną, Alergologiczną a także Poradnią Psychologiczną. Oddział posiada nowoczesny aparat USG, zestaw do całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi (Holter RR). Oddział wyposażony jest w kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy infuzyjne.

Personel Oddziału Dziecięcego to lekarze specjaliści z dużym doświadczeniem i wiedzą medyczną. Oddział prowadzi szkolenia lekarzy w zakresie pediatrii. Pracownicy Oddziału Pediatrycznego biorą czynny udział w ogólnopolskich zjazdach i konferencjach naukowych.

Lekarze wspólnie z troskliwym, oddanym dzieciom i kompetentnym zespołem pielęgniarskim, który również systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, starają się zapewnić małym pacjentom opiekę na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi i etycznymi. Rodzice lub opiekunowie mogą przebywać z dziećmi do 6 roku życia (ze starszymi w uzasadnionych przypadkach) przez całą dobę. W oddziale jest pokój zabaw wyposażony w sprzęt i zabawki, które umilają pobyt pacjenta w szpitalu.

Oddział uczestniczy w ogólnopolskiej akcji "Szpital z sercem":

Staramy się przestrzegać opracowany przez rodziców, lekarzy i psychologów tzw. dekalog "Szpitala z sercem":

Dzieci w miarę możliwości leczone są w domu - szpital to ostateczność.
Nasz szpital jest przyjazny dzieciom i ich opiekunom.
Dziecko jest traktowane z poszanowaniem jego godności i intymności.
Na naszym oddziale opiekun (jedno z rodziców, babcia, ciocia) może być przy dziecku przez całą dobę.
Przy przyjęciu dziecka na oddział rodzice dostają pisemny regulamin, pełną informację o zasadach pobytu dziecka i opiekuna w szpitalu.
Zarówno opiekunowie, jak i dzieci w przystępny i zrozumiały sposób są informowani o stanie małego pacjenta i przebiegu leczenia.
Szpital oferuje opiekunowi godne warunki do towarzyszenia dziecku na oddziale. Ewentualne opłaty służą pokryciu kosztów pobytu (np. koszt prania pościeli, noclegu, używania czajnika elektrycznego).
Opiekunowie mogą być obecni przy zabiegach, jeżeli nie ma przeciwwskazań medycznych.
Staramy się oszczędzić dziecku stresu, np. nie budząc wczesnym rankiem na pomiar temperatury.
W miarę możliwości minimalizujemy ból przy zabiegach i operacjach.

W Oddziale Dziecięcym nie są udzielane porady ambulatoryjne – w celu otrzymania porady lekarskiej dla dziecka poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych należy zgłaszać się do punktów całodobowej i świątecznej opieki medycznej (siedziba Szpitala przy ul. Korczyńskiej 57, wejście od Izby Przyjęć Planowych, tel. 13 43 78 564 lub siedziba Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej VIVA sp. z o.o., Dukla, ul. Słowacka 11, tel. 13 43 31 702) gdzie pełnione są dyżury lekarskie.