Leszek Kwaśniewski Szpital Krosno

mgr Leszek Kwaśniewski

Dyrektor
lkwasniewski@krosno.med.pl

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie. W latach 1995 - 2016 był związany z sektorem finansowym, w tym 13 lat na stanowiskach kierowniczych w dwóch bankach; 2016-2018 - dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, 2019-2022 - dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
Mariusz Szepelak Szpital Krosno

lek. Mariusz Szepelak

Z-ca dyrektora ds. lecznictwa
szpital@krosno.med.pl

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Uzyskał specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych, II stopnia z chorób zakaźnych. Uczestnik wielu szkoleń i kursów z zakresu chorób zakaźnych i epidemiologii, zakażeń szpitalnych, medycyny podróży, medycyny pracy.
Katarzyna Krygowska Szpital Krosno

mgr Katarzyna Krygowska

Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych
kkrygowska@krosno.med.pl

Absolwentka zarządzania i marketingu na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe MBA – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, a także z Rachunkowości Zarządczej i Controllingu oraz z Mediacji i Negocjacji. Posiada kwalifikacje dla kandydatów na członków organów nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa. Posiada dyplom złożenia egzaminu na audytora wewnętrznego wydany przez Ministra Finansów. Wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Krośnie. Od początku swojej pracy zawodowej związana z Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, od 2018 roku – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych. Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Szpitala przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.
Dorota Kostrzewa Szpital Krosno

mgr Dorota Kostrzewa

Położna naczelna
pnacz.szpital@krosno.med.pl Położna, absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Korczynie oraz Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. Specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego.