Dane kontaktowe:

Jednostka Nr telefonu
Sekretariat 13 43 78 547
Dyżurka pielęgniarek 13 43 78 545
Kierownik oddziału 13 43 78 540
Dyżurka lekarzy 13 43 78 487
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 333

Lokalizacja:

Oddział zlokalizowany jest w Budynku A na piętrze 4.
Oddział Gastroenterologiczny zdj 1
Oddział Gastroenterologiczny zdj 2
Oddział Gastroenterologiczny zdj 3

Personel:

Personel Specjalizacja
lek. Pelczarski Mariusz kierownik oddziału, specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz chorób wewnętrznych
lek. Bielecka-Farbaniec Gabriela specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz chorób wewnętrznych
lek. Bieniek Katarzyna specjalista w dziedzinie gastroenterologii
lek. Hanus Beata specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz chorób wewnętrznych
lek. Kupaj Bartosz specjalista w dziedzinie gastroenterologii
lek. Siwiec Małgorzata specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz chorób wewnętrznych
dr n. med. Smoliński Rafał specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz chorób wewnętrznych
lek. Abram Kamila w trakcie specjalizacji
lek. Sztogrin Aleksandra w trakcie specjalizacji
mgr Sęp Barbara pielęgniarka oddziałowa, specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego

Profil działalności:

Wykonywane świadczenia:

diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego, w tym w szczególności:
diagnostyka endoskopowa przewodu pokarmowego - gastroskopia i kolonoskopia (w znieczuleniu)
leczenie endoskopowe schorzeń przewodu pokarmowego ( niszczenie koagulacją zmian patologicznych- angiodysplazje i teleangiektazje, poszerzanie zwężeń przełyku, tamowanie krwawień, usuwanie zmian polipowatych)
diagnostyka chorób wątroby – biochemiczna, obrazowa oraz wykonywanie biopsji wątroby grubo i cienkoigłowej
leczenie pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi wątroby i uszkodzeniami toksycznymi wątroby
kwalifikacja pacjentów ze schyłkową marskością wątroby do leczenia transplantacyjnego
leczenie nieswoistych chorób zapalnych jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna ) w tym leczenie biologiczne choroby Leśniowskiego-Crohna
leczenie żywieniowe stacjonarne i kwalifikacja do leczenia żywieniowego domowego
diagnostyka choroby refluksowej przełyku, zaburzeń motoryki przełyku i kwalifikacja do leczenia zabiegowego choroby refluksowej przełyku
diagnostyka chorób nowotworowych przewodu pokarmowego oraz leczenie niektórych stanów przedrakowych
polipektomia i mukozektomia endoskopowa
diagnostyka zespołów złego wchłaniania

Wykorzystywany sprzęt:

sprzęt endoskopowy Pracownii Endoskopii w tym w szczególności gastroskopy, kolonoskopy, aparaty do diatermii i koagulacji w osłonie argonu ( APC), zestawy do poszerzania zwężeń przewodu pokarmowego
aparat do USG
sprzęt do wykonywania badań pH-metrycznych z impedancją i badania manometrycznego górnego odcinka przewodu pokarmowego
estawy do biopsji narządów